โปรแพ็กเกจ ดำน้ำ เกาะช้าง 3วัน 2คืน

  Code : QQQQTRD-PK001
  แพ็กเกจ : ไทย
  เส้นทาง : ตราด
  ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

  ไฮไลท์ :

  โปรแพ็กเกจ ดำน้ำ เกาะช้าง 3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น
ตัวเลือกแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ + รายละเอียด เพื่อเช็คราคา

เลือกวันที่ใช้บริการ ( จองก่อนใช้บริการ 14 วัน )

เลือกรายละเอียดที่คุณต้องการ

 • Kohchang Paradise resort (Superior room)
กิจกรรม ( 3 วัน 2 คืน )

รายละเอียดที่คุณจะได้พบ

วันที่ 1

ตราด-เกาะช้าง-ชมวิวแม่น้ำคลองพร้าว

14.00 น.

เข้าพักที่โรงแรมตาม พักผ่อนเล่นน้ำทะเลและสระว่ายน้ำของโรงแรมตามอัธยาศัย

17.30 น.

แนะนำท่านขับรถออกไปจุดชมวิว ที่ไก่แบ้วิวพ้อยด์ ชม พระอาทิตย์ตกที่สวยงาม

18.00 น. 

ทานอาหารที่ออกไปรับประทานอาหารเย็นที่ไอยราซีฟูดส์ เซ็ตโต๊ะ (มื้อที่1) ริมแม่น้ำคลองพร้าว บรรยากาศสวยๆ

19.30 น. 

เดินทางกลับที่พัก เพื่อพักผ่อนเก็บแรงไว้สำหรับดำน้ำพรุ่งนี้ ราตรีสวัสดิ์

ที่พัก

เข้าที่พัก Kohchang Paradise resort (1ห้องพัก2ท่าน)

วันที่ 2

กิจกรรม ดำน้ำดูปะการัง

07.30 น.

ทานอาหารเช้าที่โรงแรม(มื้อที่ 2)

08.00 น.

รอสองแถวมารับไปยังท่าเรือบางเบ้า เพื่อดำน้ำดูปะการัง ใช้เวลาในการนั่งรถสองแถวชาวบ้าน 45นาที ใช้รถสองแถวชาวบ้าน เพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้กับชาวบ้าน และ ช่วยเหลือชุมชน

09.30 น.

เรือออกจากท่า มุ่งหน้าไปยังหมู่เกาะรัง เกาะยักษ์เล็ก เกาะยักษ์ใหญ่ หาดศาลเจ้า หรือ เกาะหวาย เกาะเหลายา ขึ้นอยู่กับคลื่นลมเป็นหลัก

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ เป็นมินิบุฟเฟต์ (มื้อที่ 3) จอยทริป

16.00  น.

ออกเดินทางกลับที่พัก Kohchang Paradise resort

18.30  น. 

รับประทานอาหารเย็น ที่รีสอร์ท  เซ็ตโต๊ะ(มื้อที่ 4)

วันที่ 3

เกาะช้าง

07.00 น.

ทานอาหารเช้าที่โรงแรม(มื้อที่ 5)

09.00 น.

เช็คเอาท์ออกจากที่พัก

 

เดินทาง : 04-06 ธันวาคม 2564

เดินทางขั้นต่ำ  2 ท่าน ขึ้นไป

ราคาท่านล่ะ

 3,999 บาท

รายละเอียดและเงื่อนไข

อัตรานี้รวม
1. ที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน พักเดี่ยวต้องจ่าย ติดต่อเจ้าหน้าที่)
2. อาหาร ตามระบุในรายการ
3. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมอุทยาน สำหรับชาวต่างชาติ
2. ค่าเรือ ข้ามเกาะ ไป-กลับ
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
4. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %