แพ็กเกจ ถ้ำนาคา ปู่อือลือ เกาะกลางบึงโขงหลง 2วัน 1คืน

  Code : QQQQBKN-PK002
  แพ็กเกจ : ไทย
  เส้นทาง : บึงกาฬ
  ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
 • โดย : บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด

  ไฮไลท์ :

  แพ็กเกจ ถ้ำนาคา ปู่อือลือ เกาะกลางบึงโขงหลง 2วัน 1คืน

ราคาเริ่มต้น
ตัวเลือกแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ + รายละเอียด เพื่อเช็คราคา

เลือกวันที่ใช้บริการ ( จองก่อนใช้บริการ 14 วัน )

เลือกรายละเอียดที่คุณต้องการ

 • จ.นครพนม (สนามบิน หรือ สถานีขนส่ง)
รายการ
ราคาต่อคน
ระบุจำนวน
6-8 ท่าน ( ท่านล่ะ )
3,990
2-5 ท่าน ( ท่านล่ะ )
6,990
กิจกรรม ( 2 วัน 1 คืน )

รายละเอียดที่คุณจะได้พบ

วันที่ 1

จุดรับสนามบินอุดรธานี-ล่องเรือบึงโขงหลง ณ เกาะดอนโพธิ์-ตำหนักปู่อือลือ

09.00 น.

รับที่ สนามบิน (อุดรธานี) เดินทางรถตู้ปรับอากาศ VIP

 

กลางวัน

(เวลาโดยประมาณ) เดินทางสู่บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง)

อิสระอาหารกลางวัน

บ่าย

ล่องเรือบึงโขงหลง ณ เกาะดอนโพธิ์ (ใช้เวลาล่องเรือ ประมาณ 40นาที)

(รวมเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)

ไหว้ขอพรปู่อือลือ ณ ตำหนักปู่อือลือ วัดสว่างวารี อ.บึงโขงหลง

ค่ำ

อิสระอาหารค่ำ

 

เดินทางกลับเข้าที่พัก โรงแรม King Palace Hotel อ.เซกา จ.บึงกาฬ หรือ อ.บึงโขงหลง เทียบเท่า

วันที่ 2

ถ้ำนาคา-สนามบินอุดรธานี

เช้า

นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำนาคา ถ้ำสวย Unseen สุดลึกลับ ใน อุทยานแห่งชาติภูลังกา สถานที่ท่องเที่ยวที่มีตำนานความเชื่อท้องถิ่นเรื่องของพญานาค ด้วยลักษณะทางกายภาพของกลุ่มหินที่พบภายในถ้ำ ว่ามีรูปร่างคล้ายกับงูขดเลื้อยไปมา และมีบริเวณด้านนอกเหมือนเกล็ดงู ทำให้เกิดจินตนาการว่าเหมือนกับงูยักษ์กลายเป็น (ใช้เวลาเดินขึ้น-ลง ประมาณ 3-4 ชั่วโมง) (ลูกค้าต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลผู้เดินทางจริงและเช็ควันเดินทางอีกครั้ง เนื่องจากอุทยานจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวต่อวันไม่เกินวันละ 350 คน ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทางกรณีที่จำนวนนักท่องเที่ยวได้มีการจองเข้าอุทยานเต็มจำนวนแล้ว)

 

การเดินทางครบทุกจุด (ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง)

1.ประตูเต่า (อยู่ระหว่างทางขึ้น)

2.หินหัวเรือ (อยู่ระหว่างทางขึ้น)

3. หัวนาคา หัวที่ 3 (อยู่ระหว่างทางขึ้น)

4.น้ำตกตาดวิมานทิพย์ (ปัจจุบันไม่มีน้ำ)

5.หัวนาคา หัวที่ 1

6.ถ้ำหลวงปู่วัง

7.เจดีย์หลวงปู่วัง

8.ถ้ำนาคา

9.เจดีย์หลวงปู่เสาร์

**แนะนำให้ขึ้นช่วงเช้า 7.00-12.00 น. ในช่วง 13.00-14.00น.จะขึ้นได้เพียงถ้ำนาคาจุดเดียว ไม่สามารถไปจุดอื่นได้เนื่องจากต้องลงจาเขาก่อน17.00น.**

 

ข้อเตรียมตัวสำหรับการขึ้นถ้ำนาคา

Ø  การแต่งตัวสำหรับพร้อมเดินป่า

Ø  น้ำดื่มอย่างน้อย 2 ขวด พร้อมเกลือแร่

Ø  กระเป๋าสะพายหลัง หรือ กระเป๋าที่ไม่ต้องใช้มือหิ้ว

Ø  ยาดม ยาหม่อง และผลิตภัณฑ์ป้องกันยุง

Ø  ถุงมือกับเสื้อกันฝน (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) บริเวณลงทะเบียนขึ้นถ้ำนาคา มีถุงมือจำหน่ายสามารถอุดหนุนสินค้าอุทยานเพื่อเป็นช่วยส่งเสริมด้านสวัสดิการเจ้าหน้าที่อุทยานอีกทาง

**ราคาการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับเที่ยวบินที่ท่านเลือก และเวลาที่ท่านทำกิจกรรม กรุณาตรวจสอบเวลาสำหรับการเดินทางกลับสำหรับต่อไฟท์บิน**

 

นำท่านส่งกลับสู่สนามบิน(จังหวัดอุดรธานี) (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง)

***สำคัญมาก***

มาตรการสำหรับบุคคลเที่ยวชมถ้ำนาคา 

หลักฐานที่ต้องใช้แสดงขึ้นถ้ำนาคา

1.ใบรับรองการฉีดวัคซีน (Sinovac/Sinopharm/Astrazeneca/Pfizer) ครบ 2 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือ Johnson&Johnson 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน

2.รายชื่อที่จองผ่านแอพQueQ

**หากหลักฐานไม่ครบทั้งครบไม่สามารถขึ้นถ้ำนาคาได้**

 

อัตราค่าบริการ  (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

 

เดินทางจำนวน

เดินทาง ราคา/ท่าน

2-5 ท่าน

 6,990 บาท

6-9  ท่าน

3,990 บาท

พักเดี่ยว

600 บาท

รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1.กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2.การจองคิวถ้ำนาคา  ( คิว 60 วัน ก่อนการเดินทาง) 
2.1 กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล 
2.2 เลขบัตรประชาชน 
2.3 หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ 
2.4 ประวัติการฉีดวัคซีน 
3.กรุณาชำระค่าทัวร์เพื่อเป็นการยืนยันการจองคิวขึ้นถ้ำนาคา และไม่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ในทุกกรณี 
เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าโรงแรม พร้อมอาหารเช้า ที่ อ.เซกา จ.บึงกาฬ หรือ อ.บึงโขงหลง หรือ อ.เมืองบึงกาฬ  จำนวน 1คืน (พัก 2ท่าน)  
2.ค่ารถตู้ปรับอากาศ แบบ วีไอพี  
3.ค่าล่องเรือบึงโขงหลง 
4.ค่าประกันอุบัติเหตุ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบิน (กทม.-อุดรฯ-กทม.)
2.ค่าอ่าหารนอกเหนือจากรายการ
3.ค่าบายศรี และบริวารของถวายอื่นๆ สำหรับถวายเจ้าปู่อือลือ 
4.ค่าทิปไกด์(ถ้ำนาคา) ตามความพึงพอใจ 
5.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (ในกรณีออกใบกำกับภาษี) และ หัก ณ ที่จ่าย 3%