สิทธิพิเศษเฉพาะบัตรเครดิต SCB เที่ยวคุ้มทุกทริป กับ ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส (สำหรับการแบ่งชำระ)

เงื่อนไข
• สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อชำระค่าใช้จ่าย ณ บริษัททัวร์ที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 62 – 15 พ.ค. 62 รับสิทธิ์ ดังนี้
• โปรโมชั่นตั้งแต่ 1 เม.ย. 62 - 15 พ.ค. 62 รับสิทธิ์ แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 6 เดือน โดยจำนวนเดือนแบ่งชำระร้านค้าเป็นผู้กำหนด และผู้ถือบัตรต้องทำรายการแบ่งชำระกับร้านค้าที่ร่วมรายการภายในวันที่ทำรายการ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
• ยอดชำระที่ไม่ถึงที่เงื่อนไขกำหนด, รายการยกเลิก, รายการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ทุกกรณีจะไม่ถูกนำมาคิดคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืน
• โปรโมชั่นตั้งแต่ 1 เม.ย. 62 - 15 พ.ค. 62 แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20% โดยใช้คะแนนสะสม SCB Rewards 2 เท่าของยอดที่ใช้จ่าย เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 20% และใช้คะแนนสะสม SCB Rewards เท่ายอดใช้จ่ายเพื่อแลกรับเงินคืน 10%
• จำกัดยอดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 200,000 คะแนนต่อท่านตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้
• บัตรเครดิตแฟมิลี่พลัส บัตร SCB-M และบัตรเครดิตนิติบุคคล ไม่ร่วมรายการใช้คะแนนสะสมเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน
• การคำนวณยอดเครดิตเงินคืนเฉพาะยอดจำนวนเต็มเท่านั้น กรณีเซลส์สลิปมีเศษทศนิยม ธนาคารจะตัดทศนิยมออก และคำนวณเงินคืนจากยอดจำนวนเต็มเท่านั้น
• สิทธิ์ในโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
• ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการมอบสิทธิ์ในรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากพบว่าการใช้บัตรเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อการค้า/ธุรกิจ
• ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด