โปรโมชั่น

สิทธิพิเศษเฉพาะบัตรเครดิต SCB เที่ยวคุ้มทุกทริป กับ ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส (สำหรับการแบ่งชำระ) ... รายละเอียดเพิ่มเติม

มอบสิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ (สำหรับการแบ่งชำระ)

คุ้ม 1
แบ่งจ่าย 0% นานสูงสุด 6 เดือน


******************************************************************
คุ้ม 2
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20%**

เมื่อใช้คะแนน 2 เท่าของยอดซื้อ/เซลล์สลิป หรือ รับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนนเท่ายอดซื้อ/เซลล์สลิป (จำกัดแลก 200,000 คะแนน / ท่าน ตลอดรายการ)

ระยะเวลา 1 เม.ย. 62 - 15 พ.ค. 62

เงื่อนไข
• สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อชำระค่าใช้จ่าย ณ บริษัททัวร์ที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 62 – 15 พ.ค. 62 รับสิทธิ์ ดังนี้
• โปรโมชั่นตั้งแต่ 1 เม.ย. 62 - 15 พ.ค. 62 รับสิทธิ์ แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 6 เดือน โดยจำนวนเดือนแบ่งชำระร้านค้าเป็นผู้กำหนด และผู้ถือบัตรต้องทำรายการแบ่งชำระกับร้านค้าที่ร่วมรายการภายในวันที่ทำรายการ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
• ยอดชำระที่ไม่ถึงที่เงื่อนไขกำหนด, รายการยกเลิก, รายการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ทุกกรณีจะไม่ถูกนำมาคิดคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืน
• โปรโมชั่นตั้งแต่ 1 เม.ย. 62 - 15 พ.ค. 62 แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20% โดยใช้คะแนนสะสม SCB Rewards 2 เท่าของยอดที่ใช้จ่าย เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 20% และใช้คะแนนสะสม SCB Rewards เท่ายอดใช้จ่ายเพื่อแลกรับเงินคืน 10%
• จำกัดยอดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 200,000 คะแนนต่อท่านตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้
• บัตรเครดิตแฟมิลี่พลัส บัตร SCB-M และบัตรเครดิตนิติบุคคล ไม่ร่วมรายการใช้คะแนนสะสมเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน
• การคำนวณยอดเครดิตเงินคืนเฉพาะยอดจำนวนเต็มเท่านั้น กรณีเซลส์สลิปมีเศษทศนิยม ธนาคารจะตัดทศนิยมออก และคำนวณเงินคืนจากยอดจำนวนเต็มเท่านั้น
• สิทธิ์ในโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
• ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการมอบสิทธิ์ในรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากพบว่าการใช้บัตรเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อการค้า/ธุรกิจ
• ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุดบัตรเครดิต UOB บัตรเดียว เที่ยวครบกับ QUALITY EXPRESS ผ่อน 0% สูงสุด 6 เดือน และรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000.- ... รายละเอียดเพิ่มเติม

ผ่อนชำระ/เซลส์สลิป
8,000-29,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 100 บาท
30,000-49,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 500 บาท
50,000-99,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 800 บาท
ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 2,000 บาท
*จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท ต่อหมายเลขบัตรเครดิตตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

ระยะเวลา : 01 เม.ย. - 30 มิ.ย. 62

ลงทะเบียน SMS พิมพ์ DRJ เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)

เงื่อนไข
• รายการส่งเสริมการขายนี้ระหว่างวันที่ 01 เม.ย. - 30 มิ.ย. 62 เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารยูโอบีที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) เมื่อผ่อนชำระเงินผ่านร้านค้าตัวแทนผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตยูโอบีที่ร่วมรายการโดยผู้ถือบัตรต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ธนาคารทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
• ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียน SMS พิมพ์ DRJ เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) ลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดรายการ
• จำกัดยอดเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท ต่อหมายเลขบัตรเครดิต ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
• ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนต้องเป็นยอดที่มาจากการผ่อนชำระสินค้าและจะนับเฉพาะยอดที่ถูกบันทึกเข้าระบบของธนาคารตามวันที่ทำรายการ (Transection Date) โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลักภายใน 90 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
• ยอดค่าใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกันจะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบยอดค่าใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน
• กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรหลักต้องติดต่อธนาคาร เพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 60 วันนับจากวันที่ธนาคารบันทึกยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรการคำนวณคะแนนสะสมยูโอบีรีวอร์ดพลัส ธนาคารจะไม่นับรวมยอดค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารเมื่อท่านขอใช้เกินวงเงินสำหรับแต่ละบัตรเครดิตถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้ามาในบัญชีเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติก็ตาม
• ยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตไม่สามารถแลก/เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้

สิทธิพิเศษเฉพาะบัตรเครดิต SCB เที่ยวคุ้มทุกทริป กับ ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส (สำหรับการชำระเต็มจำนวน ) ... รายละเอียดเพิ่มเติม

มอบสิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ (สำหรับการชำระเต็มจำนวน)

คุ้ม 1
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 19,500 บาท*
ยอด 30,000 – 59,999 บาท รับเงินคืน 300 บาท
ยอด 60,000 – 99,999 บาท รับเงินคืน 700 บาท
ครบทุก 100,000 บาท รับเงินคืน 1,300 บาท
(รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,300 บาท/เซลล์สลิป หรือ 19,500 บาท/ท่าน ตลอดรายการ)

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ : ส่ง SMS พิมพ์ TA2 (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333
(ค่าส่งขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) SMS ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ
ระยะเวลา 1 มี.ค. – 15 พ.ค. 62
******************************************************************
คุ้ม 2
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10%**
เมื่อใช้คะแนนเท่ายอดซื้อ/เซลล์สลิป (จำกัดแลก 200,000 คะแนน/ท่าน ตลอดรายการ)
ระยะเวลา 1 เม.ย. 62 - 15 พ.ค. 62

เงื่อนไข
• สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกประเภท (“ผู้ถือบัตร”) เมื่อชำระค่าใช้จ่าย ณ บริษัททัวร์ที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 62 – 15 พ.ค. 62 รับสิทธิ์ ดังนี้
• รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 19,500 บาท โดยเมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 300 บาท เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 700 บาท เมื่อมียอดแบ่งชำระครบทุก 100,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,300 บาท
• จำกัดยอดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด1,300 บาท/เซลล์สลิป และสูงสุด 19,500 บาท/ท่าน ตลอดรายการ ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรต้องส่ง SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการรับสิทธิ์ลงทะเบียนเท่านั้น
• รับเครดิตเงินคืน 10% โดยใช้คะแนนสะสม SCB Rewards เท่ากับยอดที่ใช้จ่าย โดยจำกัดยอดแลกคะแนนสะสมสูงสุด 200,000 คะแนนต่อท่านตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้
• ยอดใช้จ่ายที่ไม่ถึงเงื่อนไขที่กำหนด, รายการยกเลิก, รายการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ทุกกรณีจะไม่ถูกนำมาคิดคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืนQuality Express มอบสิทธิพิเศษให้สมาชิกบัตร KING POWER เฉพาะโปรแกรมที่ร่วมรายการ ดังต่อไปนี้ ... รายละเอียดเพิ่มเติม

มอบสิทธิพิเศษให้สมาชิกบัตร KING POWER เฉพาะโปรแกรมที่ร่วมรายการ ดังต่อไปนี้
Crystal Cruises Adriatic Adventure
พิเศษเพียง 288,500 บาท/ท่าน
(จากราคาปกติ 308,800 บาท/ท่าน)
เดินทาง: 14-21 ก.ย. 62
จองภายใน 31 พ.ค. 62

South Africa 8D5N [SQ]
ส่วนลด 1,000 บาท/ท่าน
(จากราคาปกติ เริ่มต้นที่ 63,900 บาท/ท่าน)
เดินทางภายในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 62
จองภายใน 10 มิ.ย. 62

Taiwan 5D3N [XW]
ส่วนลด 500 บาท/ท่าน
(จากราคาปกติ เริ่มต้นที่ 11,900 บาท/ท่าน)
เดินทางภายในเดือน เม.ย. - มิ.ย. 62
จองภายใน 10 มิ.ย. 62

เงื่อนไข
- เฉพาะช่วงเวลาเดินทางที่กำหนด และเมื่อจองภายในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น
- เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ และสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า