ปังปุริเย่อันดามัน ภูเก็ต-หมู่เกาะสิมิลัน-พังงา 3 วัน 2 คืน สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VZ)

โปรโมชั่นพิเศษวันที่ 11-12 พ.ย. เท่านั้น !
  • ทัวร์ : Thailand [ ไทย ]
  • เที่ยวเมือง : Phuket (ภูเก็ต)
  • สายการบิน : Thai VietJet Air
  • โดย : wholesaletourthai.com
  • Code : QQWTHKT-VZ001
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ในประเทศ
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
ภูเก็ต l ล่องอ่าวพังงา l เขาพิงกัน l เขาตะปู l จุดชมวิวเสม็ดนางชี l หมู่เกาะสิมิลัน l ดำน้ำชมปะการัง l แหลมพรหมเทพ l วัดฉลอง l
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
23 ต.ค. 2564 - 25 ต.ค. 2564
11,990
ติดต่อเรา
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
0
ผู้ใหญ่ (พักคู่)
0
ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน)
0
รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ภูเก็ต -ย่านเมืองเก่า- วัดฉลอง-แหลมพรหมเทพ

05.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการเวียตเจ็ทแอร์ ประตู 3 Viet Jet Air
07.00 น. ท่านเดินทาง จังหวัดภูเก็ต โดยเครื่องบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที่ VZ 314
08.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้ท่านรับสัมภาระจากสายพานรับกระเป๋า แล้วนำท่านขึ้นรถปรับอากาศ
09.30 น. จากนั้น ไกด์ท้องถิ่น รอรับลูกค้าที่สนามบินภูเก็ต

นำท่านชม ตัวเมืองภูเก็ต ชมย่านเมืองเก่าที่สวยงามของภูเก็ต ตึก “ชิโน-โปตุกีส” อาคารที่เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง จีนและโปรตุเกส ที่ลงตัวสวยงาม ที่มีอยู่ให้เห็นในตัวเมือง ไม่ว่าจะเป็นอาคารพาณิชย์ หรือบ้านเป็นหลัง นำท่านชมความงดงามของสถาปัตกรรมล้ำค่าของเมื่องภูเก็ต เหล่าตึกเก่าที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน กลิ่นอายของวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตของ "ย่านเมืองเก่า" ตึกเก่าภูเก็ตเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมผสานกับตะวันตกหรือที่เรียกว่าสถาปัตยกรรมแบบ "ชิโน - โปรตุกีส" ชมทิวทัศน์ตัวเมืองภูเก็ตจากเขารัง ชมทิวทัศน์ของเมืองภูเก็ตจากยอดเขารัง เพลินตาเพลิดใจกับความงดงามของตัวเมืองภูเก็ต ผ่านหาดราไวย์จุดชมวิวสามอ่าวแบบ “พระจันทร์เสี้ยว” จุดชมวิวสามอ่าว เป็นจุดชมทิวทัศน์ยอดนิยม นักท่องเที่ยวนิยมมาแวะพักชมทิวทัศน์ที่นี การชมท้องทะเลจากมุมสูงหรือ bird’s eye view ให้อารมณ์และบรรยากาศที่ต่างกับการยืนชมวิวหน้าหาด
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่1)

นำท่านเดินทางสู่ ท่องเที่ยวในภูเก็ต นำท่านเดินทางสู่ วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) ให้ท่านได้สักการะ หลวงพ่อแช่ม พระเกจิอาจารย์ชื่อดังของชาวภูเก็ต และเป็นที่นับถือของนักท่องเที่ยวต่างๆ รวมทั้งชาวต่างชาติ ชมกุฏิจาลอง ของหลวงพ่อแช่ม กราบนมัสการรูปปั้นเหมือนหุ่นขี้ผึ้ง และสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ใน พระมหาเจดีย์พระจอมไทย

จากนั้นนำท่านท่องเที่ยวเก็บบรรยากาศ เกาะภูเก็ต เช็คอินที่ร้าน Tree Monkey restaurant ร้านกาแฟและอาหาร สุดฮิต ร้านชิลๆ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันร่มรื่นพร้อมทานเครื่องดื่มและเค้กขนมสุดแสนอร่อย ( ค่าเครื่องดื่ม และ อาหารไม่รวมในราคาทัวร์ )

จากนั้นนำท่านชม แหลมพรหมเทพ จุดชมวิวที่อยู่ใต้สุดของเกาะภูเก็ต ชมทิวทัศน์ยามเย็นของแหลมพรหมเทพ ที่ยื่นออกไปในทะเลอันดามัน เชิญท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึก และชมประภาคารกาญจนาภิเษกที่อยู่ใกล้เคียง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ (มื่อที่2) ที่ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก DoubleTree by Hilton Phuket Banthai Resort หรือเทียบเท่า
วันที่ 2

ภูเก็ต -ดื่มด่ำชมความงามหมู่เกาะสิมิลัน-ดำน้ำชมปะการัง

เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่3) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ
08.00 น. ถึงท่าเรือ ทำการเช็คอินและรับอุปกรณ์ดำน้ำ มีบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ อาหารว่าง พร้อมฟังบรรยายรายละเอียดโปรแกรมจากมัคคุเทศก์
09.30 น. ออกเดินทางจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่หมู่เกาะสิมิลัน โดยเรือเร็ว (Speed Boat)
10.30 น. ดำน้ำจุดแรกชมความสวยงามใต้ท้องทะเล ดูฝูงปลาและปะการังหลากสีสันที่เกาะ 6 หรือ เกาะ 7
11.45 น. เดินทางถึงเกาะ 4 (เกาะเมี่ยง) ซึ่งท่านสามารถสำรวจเส้นทางบนเกาะ , ดำน้ำตื้นหรือเล่นน้ำหน้าหาด
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน Set Box (มื้อที่4)
13.30 น. หลังรับประทานอาหาร ออกเดินทางจากเกาะ 4 ไปดำน้ำตื้นที่เกาะบางู (เกาะ 9) ที่คริสต์มาสพอยท์ (Christmas Point) จุดไฮไลท์ของนักดำน้ำตื้นที่มีส่วนใหญ่จะเจอเต่าตนุว่ายน้ำเล่นบริเวณนี้ มีปะการังที่น่าดูชมและความหลากหลายของเหล่าปลาสีสันสวยงาม เดินทางสู่ เกาะสิมิลัน(เกาะ8) ให้ท่านได้ชมบรรยากาศแบบพาโนรามาวิวจากหินเรือใบสัญลักษณ์อันโดดเด่นแห่งทะเลสิมิลัน มองลงมาเห็นน้ำทะเลสีฟ้าใส สามารถมองเห็นทั้งอ่าวโดนัลดักเบย์(Donald Duck Bay) ให้ท่านได้อิสระเล่นน้ำหรือพักผ่อนตามอัธยาศัยบนชาดหาดอันสวยงาม
15.30 น. ออกเดินทางจาก หมู่เกาะสิมิลัน เพื่อเดินทางกลับ
17.00 น. เดินทางถึงท่าเรือ โดยสวัสดิภาพ มีบริการอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
เย็น อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก DoubleTree by Hilton Phuket Banthai Resort หรือเทียบเท่า
วันที่ 3

ภูเก็ต-ล่องอ่าวพังงา - เกาะปันหยี - เขาพิงกัน-เขาตะปู- จุดชมวิวเสม็ดนางชี-สนามบินภูเก็ต -ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่5) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าเรือ
09.00 น. นำท่านลงเรือท่องเที่ยว ล่องอ่าวพังงา และผ่านชม เกาะนมสาว (เกาะอกนางเมรี) ที่เป็นที่มาของนิทานพื้นบ้าน “พระรถ เมรี”

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เกาะปันหยี ให้ท่านได้เดินเที่ยวบนหมู่บ้านเกาะปันหยี เดินชมโรงเรียน สนามฟุตบอลลอยน้ำแห่งเดียวในเมืองไทย เลือกซื้อสินค้าอาหารทะเลตากแห้งเป็นของฝาก
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่6)

นำท่านเดินทางต่อไปยัง เขาพิงกัน ชมความมหัศจรรย์ของเขาพิงกัน และ เขาตะปู (เกาะเจมส์บอนด์) ที่อยู่ไม่ไกลกันนัก

เดินทางกลับสู่ท่าเรือ นำท่านเดินทางต่อไปยังจุดชมวิวเสม็ดนางชี ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวอันซีนในจังหวัดพังงา เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงามของอ่าวพังงา

จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปที่ สะพานสารสินเดิม ซึ่งเป็นจุดชมวิวท้องทะเลอันดามัน ที่เชื่อมจังหวัดพังงาและภูเก็ต อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย
20.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานภูเก็ต เช็คอินสัมภาระ และรับบัตรขึ้นเครื่อง และเดินเข้าสู่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง
22.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน Viet Jet Air เที่ยวบินที่ VZ 313
23.30 น. เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

หมายเหตุ: โปรแกรมนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศที่เหมาะสม

***หากในกรณีเที่ยวบินเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน

***กำหนดการเดินเรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและลมทะเล
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

1.รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง

2.กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

3.กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า

5.กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

6.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

1.กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน

2.ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด

3.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง

1.เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ สุวรรณภูมิ-ภูเก็ต-สุวรรณภูมิชั้นประหยัด สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง)

2.ค่ารถโดยสาร ท่องเที่ยวตามรายการ

3.ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่า

4.ค่าอาหาร 6 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ

5.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์

6.พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์

7.มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

8.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครอง กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)

2.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

3.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

4.ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีที่ต้องการซื้อน้ำหนัก 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาทต่อเที่ยว ( หากท่านต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน 48 ชั่วโมง )

5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน

6.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)