แพ็กเกจ 2N1 Maldives Club Med kani+ Club Med Finolhu (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

แพ็กเกจ 2N1  Maldives Club Med kani+ Club Med Finolhu  (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)