แพ็กเกจสุดหรู ภูเก็ต...สิมิลัน 3 วัน 2 คืน “WE-Hilton, Smile vacation”

  • QEHKT-WE002
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : ภูเก็ต
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

  • ไฮไลท์ :

    แพ็กเกจสุดหรู ภูเก็ต...สิมิลัน 3 วัน 2 คืน “WE-Hilton, Smile vacation”

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 6,490
ตัวเลือกแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ + รายละเอียด เพื่อเช็คราคา

เลือกวันที่ใช้บริการ ( จองก่อนใช้บริการ 7 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 3 วัน 2 คืน )

 

Day 1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-สนามบินภูเก็ต- ชมเมืองภูเก็ต-ชมวิวสามอ่าว-ค่าเฟวิวสวย-วัดไชยธาราราม(วัดฉลอง)-แหลมพรหมเทพ
06.30 น.  เช็คอินเคาน์เตอร์สายการบินไทยสมายล์ สนามบินสุวรรรภูมิ
06.30 น.  เครื่องออกเดินทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ สู่ สนามบินภูเก็ต โดยเที่ยวบินที่ WE203 (BKK-HKT 08.30-09.55)
09.55 น. เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต
  DRIVER GUIDE รอรับลูกค้าที่สนามบินภูเก็ต
  นำท่านชม ตัวเมืองภูเก็ต ชมย่านเมืองเก่าที่สวยงามของภูเก็ต ตึก “ชิโน-โปรตุกีส” อาคารที่เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง จีนและโปรตุเกส ที่ลงตัวสวยงาม ที่มีอยู่ให้เห็นในตัวเมือง ไม่ว่าจะเป็นอาคารพาณิชย์ หรือบ้านเป็นหลัง นำท่าน ชมความงดงามของสถาปัตกรรมล้ำค่าของเมื่องภูเก็ต เหล่าตึกเก่าที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน กลิ่นอายของวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตของ "ย่านเมืองเก่า" ตึกเก่าภูเก็ตเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมผสานกับตะวันตกหรือที่เรียกว่าสถาปัตยกรรมแบบ "ชิโน - โปรตุกีส" ชมทิวทัศน์ตัวเมืองภูเก็ตจากเขารัง ชมทิวทัศน์ของเมืองภูเก็ตจากยอดเขารัง เพลินตาเพลิดใจกับความงดงามของตัวเมืองภูเก็ต
11.00 น. ผ่านหาดราไวย์จุดชมวิวสามอ่าวแบบ "พระจันทร์เสี้ยว"
จุดชมวิวสามอ่าว เป็นจุดชมทิวทัศน์ยอดนิยม นักท่องเที่ยวนิยมมาแวะพักชมทิวทัศน์ที่นี การชมท้องทะเลจากมุมสูงหรือ bird’s eye view ให้อารมณ์และบรรยากาศที่ต่างกับการยืนชมวิวหน้าหาด
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่1)

14.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ ท่องเที่ยวในภูเก็ต นำท่านเดินทางสู่  วัดไชยธาราราม(วัดฉลอง) ให้ท่านได้สักการะ หลวงพ่อแช่ม พระเกจิอาจารย์ชื่อดังของชาวภูเก็ต และเป็นที่นับถือของนักท่องเที่ยวต่างๆ รวมทั้งชาวต่างชาติ ชมกุฏิจาลอง ของหลวงพ่อแช่ม กราบนมัสการรูปปั้นเหมือนหุ่นขี้ผึ้ง และสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ใน พระมหาเจดีย์พระจอมไทย
จากนั้นนำท่านชม แหลมพรหมเทพ จุดชมวิวที่อยู่ใต้สุดของเกาะภูเก็ต ชมทิวทัศน์ยามเย็นของแหลมพรหมเทพ ที่ยื่นออกไปในทะเลอันดามัน เชิญท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึก และชมประภาคารกาญจนาภิเษกที่
อยู่ใกล้เคียง
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารเย็นแบบพื้นเมืองภูเก็ต ที่ร้านอาหารต่างๆ มากมากมาย ร้านอาหารไทย
ริมทะเล Siam Beach Restaurant, Piset Restaurant Phuket , Tunk – Ka Café Phuket Hilltop ร้านเก่าแก่บนจุดชมวิวเขารัง เป็นต้น
ที่พัก  นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Hilton Phuket Arcadia (Deluxe Garden View) หรือ DoubleTree By Hilton Phuket Banthai Resort (Deluxe Room with Balcony)
Day 2  ภูเก็ต-ชมความงามหมู่เกาะสิมิลัน-ดำน้ำชมปะการัง
07.00 น.  บริการอาหารเช้า (มื้อที่2) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.  รถรับที่โรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางสู่จุดนัดหมายที่  ท่าเรือ
08.30 น.  ทำการเช็คอินและรับอุปกรณ์ดำน้ำ มีบริการของว่าง และเครื่องดื่ม (ชา/กาแฟ/โอวัลติน)
09.00 น.  ออกเดินทางจาก ท่าเรือทับละมุ มุ่งหน้าสู่ หมู่เกาะสิมิลัน โดยเรือเร็ว (Speed Boat)
10.20 น.  ดำน้ำจุดแรกชมความสวยงามใต้ท้องทะเล ดูฝูงปลาและปะการังหลากสีสัน
11.45 น.  เดินทางถึง เกาะเมี่ยง ซึ่งท่านสามารถดำน้ำตื้นหรือเล่นน้ำหน้าหาด
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวันของอุทยาน บนเกาะ (มื้อที่3)
13.00 น. ออกเดินทางไปดำน้ำตื้นที่ เกาะบางูที่คริสต์มาสพอยท์ (Christmas Point) จุดไฮไลท์ของนักดำน้ำตื้นที่มีส่วนใหญ่จะเจอเต่าตนุว่ายน้ำเล่นบริเวณนี้  มีปะการังที่น่าดูชมและความหลากหลายของเหล่าปลาสีสันสวยงาม
14.30 น. เดินทางสู่ เกาะสิมิลัน ให้ท่านได้ชมบรรยากาศแบบพาโนรามาวิวจากหินเรือใบสัญลักษณ์อันโดดเด่นแห่งทะเลสิมิลัน มองลงมาเห็นน้ำทะเลสีฟ้าใส สามารถมองเห็นทั้งอ่าวโดนัลดักเบย์(Donald Duck Bay) ให้ท่านได้อิสระเล่นน้ำหรือพักผ่อนตามอัธยาศัยบนชาดหาดอันสวยงาม
15.30 น.  ออกเดินทางจาก หมู่เกาะสิมิลัน เพื่อเดินทางกลับท่าเรือทับละมุ
17.00 น.  เดินทางถึง ท่าเรือทับละมุ  และส่งท่านเดินทางกลับไปยังโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ
ค่ำ อิสระอาหารตามอัธยาศัย
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Hilton Phuket Arcadia (Deluxe Garden View) หรือ DoubleTree By Hilton Phuket Banthai Resort (Deluxe Room with Balcony)
Day 3 ภูเก็ต-Free day อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย-สนามบินภูเก็ต
เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่4) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  Free day อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถซื้อทัวร์เสริม*
16.30 น. เดินทางถึงสนามบินภูเก็ต เช็คอินกลับกรุงเทพฯ
18.45 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ WE218 (HKT-BKK18.45-20.10) 
20.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศที่เหมาะสม

  

DoubleTree By Hilton Phuket Banthai Resort
ประเภทห้อง ราคาเริ่มต้น/ท่าน พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 
Deluxe Room with Balcony 6,490 บาท  1,500 บาท
Premium Room Pool Side 6,990 บาท  2,000 บาท

 

Hilton Phuket Arcadia
ประเภทห้อง ราคาเริ่มต้น/ท่าน พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 
Deluxe Garden View 7,090 บาท  1,900 บาท
Deluxe Plus Seaview 7,590 บาท 2,400 บาท

 *บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก ความขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามหมายกำหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ

รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2. ราคาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากตั่วเครื่องบินและที่พักเป็นราคาโปรโมชั่น กรุณาตรวจสอบที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองทุกครั้ง
3. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
4. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดสายการบินไทยสมายล์
2. ค่ารถรับ-ส่งสนามบินภูเก็ต และท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ (พักได้ 2-3 ท่าน) / กรณีพักเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
4. ค่าอาหาร 4 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
5. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
6. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
7. Driver Guide และ ไกด์บนเรือ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าแคนนู ลอดถ้ำอ่าวพังงา หากต้องการ
4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
5. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ตามความพึงพอใจ
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง
1. เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี