แพ็กเกจสุดหรู ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องเรือยอร์ชชมพระอาทิตย์ตกดิน 3วัน 2คืน “WE Centara SMILE Holiday” โดยสายการบินไทยสมายล์ (WE)

  • QEHKT-WE013
  • แพ็กเกจ : ไทย
  • เส้นทาง : ภูเก็ต
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด

  • ไฮไลท์ :

    แพ็กเกจสุดหรู ภูเก็ต เกาะพีพี ล่องเรือยอร์ชชมพระอาทิตย์ตกดิน 3วัน 2คืน “WE Centara SMILE Holiday” โดยสายการบินไทยสมายล์ (WE)

  • ราคาเริ่มต้น :
  • 8,299
ตัวเลือกแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ + รายละเอียด เพื่อเช็คราคา

เลือกวันที่ใช้บริการ ( จองก่อนใช้บริการ 7 วัน )

เลือกวันที่เพื่อทำการจอง

กิจกรรม ( 3 วัน 2 คืน )
Day 1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-สนามบินภูเก็ต- ล่องเรือยอร์ชคาตามารัน รับประทานอาหารเย็นพร้อมรับชมพระอาทิตย์ตกดิน

06.30 น.

เช็คอินเคาน์เตอร์สายการบินไทยสมายล์ สนามบินสุวรรรภูมิ

08.30 น.

เครื่องออกเดินทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ สู่ สนามบินภูเก็ต โดยเที่ยวบินที่ WE203 (BKK-HKT 08.30-09.55)

09.55 น

เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต

  DRIVER GUIDE รอรับลูกค้าที่สนามบินภูเก็ต
11.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังท่าเรืออ่าวฉลอง
  *** กรณีที่ไฟท์เดินทางถึงภูเก็ตหลัง 11.00 น. กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่***
  อิสระอาหารกลางวัน
12.00 น. เดินทางถึง ท่าเรืออ่าวฉลอง โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
13.00 น. ออกเดินทางจากท่าเรือโดยเรือยอร์ชคาตามารัน ไปยังเกาะเฮ
13.30 น. ถึง เกาะเฮ พักผ่อนตามอัธยาศัยบนชายหาด เช่นอาบแดด ว่ายน้ำริมหาด หรือเลือกสนุกกับกิจกรรมทางน้ำ เช่นดำน้ำลึก เรือลากร่ม เรือกล้วย (กิจกรรมทางน้ำไม่รวมในราคาโปรแกรมทัวร์)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำบนเรือ (มื้อที่1) พร้อมชมบรรยากาศ ความสวยงามในท้องทะเล
18.30 น. เดินทางออกจากเกาะเฮ สู่ ท่าเรืออ่าวฉลอง พร้อมชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตก
19.00 น. กลับถึงท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า รถทุกคันพร้อมนำท่านส่งกลับส่งเข้าสู่ที่พัก
  ***กรณีที่ท่านไม่ต้องการทัวร์ล่องเรือยอร์ชคาตามารัน ลดราคาท่านละ 700 บาท***
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Centara Grand Beach Resort Phuket หรือ Maikhao Dream Villa Resort&Spa, Centara Boutique Collection
Day 2 ภูเก็ต-ชมความงามหมู่เกาะพีพี-ดำน้ำชมปะการัง
07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่2) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. รถรับที่โรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางสู่จุดนัดหมายที่  ท่าเรือ
08.30 น. ทำการเช็คอินและรับอุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมฟังบรรยายรายละเอียดโปรแกรมจากมัคคุเทศก์
09.00 น. ออกเดินทางจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่เกาะพีพีดอน โดยเรือเร็ว (Speed Boat)
  ถึง อ่าวมาหยา เข้าสู่ พีพีเล จุดแรกที่จะได้ชมวิวด้านนอกของ อ่าวมาหยา ชมความงดงามของอ่าวมาหยา พร้อมถ่ายภาพ เดินทางต่อไปยังอ่าวโล๊ะซามะ  พร้อมดำน้ำชม ความงามของเหล่าปลาทะเล และปะการังใกล้บริเวณเรือ จากนั้น ชมถ้ำไวกิ้ง ชมบรรยากาศของน้ำทะเลที่ใส วิวสวยถ่ายภาพที่งดงาม
10.30 น. รถรับที่โรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางสู่จุดนัดหมายที่ ท่าเรือ
  เดินทางถึงบริเวณ อ่าวต้นไทร เกาะพีพีดอน เพื่อทำกิจกรรมดำน้ำตื้นชมปะการัง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน Set Box  (มื้อที่3)
13.00 น. จากนั้นนำท่านสู่ อ่าวต้นไทร เข้าสู่หาดต้นไทร ท่านจะได้ดำน้ำชมความงดงามใต้ท้องทะเลที่งามที่สุด และพักผ่อนที่หาดต้นไทร ชมความงดงามของหาดทรายและทะเลอันดามัน
14.30 น. เข้าสู่ อ่าวลิงใหญ่ มีลิงให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปอย่างน่ารัก ท่านจะได้ดำน้ำชมความงดงามใต้ท้องทะเลที่งามอีกแห่งหนึ่งของหมู่เกาะพีพีเลยทีเดียว
  จากนั้นนำท่านขึ้น เกาะไข่ ชมความงามของหาดทรายขาว น้ำทะเลใส  พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือว่ายน้ำตื้น ชมความสวยงามฝูงปลานานาชนิด
15.30 น. ออกเดินทางจาก หมุ่เกาะพีพี 
17.30 น. เดินทางถึง ท่าเรือ Asia Marina และส่งท่านเดินทางกลับไปยังโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ
 ค่ำ อิสระอาหารตามอัธยาศัย
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Centara Grand Beach Resort Phuket หรือ Maikhao Dream Villa Resort&Spa, Centara Boutique Collection
Day 3 ภูเก็ต-Free day อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย-สนามบินภูเก็ต
เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่4) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
10.30 น. Free day อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถซื้อทัวร์เสริม*
16.30 น. เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต เช็คอินกลับกรุงเทพฯ
18.45 น. ดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ WE218 (HKT-BKK18.45-20.10) 
20.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
หมายเหตุ โปรแกรมนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศที่เหมาะสม

 

Centara Grand Beach Resort Phuket

 

อัตราค่าบริการเริ่มต้น (บาท/ท่าน)

ประเภทห้อง

ราคาแพ็กเกจ  พัก 2 ท่าน

(บาท/ท่าน)

ราคาแพ็กเกจ พัก 3 ท่าน

(บาท/ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

Deluxe

8,299.-

8,999.-

3,500.-

Deluxe Pool Suite

11,299.-

11,599.-

6,500.-

Maikhao Dream Villa Resort&Spa, Centara Boutique Collection

 

อัตราค่าบริการเริ่มต้น (บาท/ท่าน)

ประเภทห้อง

พักห้องละ 2-3 ท่าน
(บาท/ท่าน)

ราคาแพ็กเกจ พัก 3 ท่าน

(บาท/ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

Two Bedroom Pool Villa

14,855.-

14,955.-

9,500.-

 

 *บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก ความขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามหมายกำหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ

รายละเอียดและเงื่อนไข
หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2. ราคาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากตั่วเครื่องบินและที่พักเป็นราคาโปรโมชั่น กรุณาตรวจสอบที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองทุกครั้ง
3. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
4. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดสายการบินไทยสมายล์
2. ค่ารถรับ-ส่งสนามบินภูเก็ต และท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ (พักได้ 2-3 ท่าน) / กรณีพักเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
4. ค่าอาหาร 4 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
5. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
6. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์ 7. Driver Guide และ ไกด์บนเรือ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 
อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
4. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ตามความพึงพอใจ
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)
 
การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
 
การยกเลิกการเดินทาง
1. เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี