บริการรับยื่นเอกสาร อเมริกา (America)

บริการรับยื่นเอกสาร อเมริกา (America)
  Code : QQQQUSA-PK001
  แพ็กเกจ : อเมริกา
  เส้นทาง : นิวยอร์ก
  ระยะเวลา : 1 วัน คืน
 • โดย : ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส - 11/02024
 • 01055******07

  ไฮไลท์ :

  บริการรับยื่นเอกสาร อเมริกา สะดวกกว่ายื่นเอง มีทีมงานให้คำแนะนำ ตรวจเอกสาร และจองคิวให้

ราคาเริ่มต้น
ตัวเลือกแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ + รายละเอียด เพื่อเช็คราคา

เลือกวันที่ใช้บริการ ( จองก่อนใช้บริการ 1 วัน )

เลือกรายละเอียดที่คุณต้องการ

 • วีซ่าอเมริกา ประเภทท่องเที่ยว/ธุรกิจ
รายการ
ราคา
ระบุจำนวน
ผู้ใหญ่ / เด็ก
9,900
กิจกรรม ( 1 วัน คืน )

รายละเอียดที่คุณจะได้พบ

บริการรับยื่นเอกสารเข้าอเมริกา

ประเภทท่องเที่ยว/ธุรกิจ (B-1/B-2)
สำหรับผู้ที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกาชั่วคราวเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือท่องเที่ยวพักผ่อนมักจะออกร่วมกันชนิด B-1/B-2
- ชนิด B-1 สำหรับผู้เดินทางที่ต้องติดต่อกับผู้ร่วมงาน ผู้เข้าประชุมเชิงวิทยาศาสตร์ การศึกษา อาชีพ และธุรกิจ การจัดการสินทรัพย์ หรือต่อรองสัญญา
- ชนิด B-2 สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเพื่อการพักผ่อน การท่องเที่ยว เยี่ยมเยียนเพื่อนฝูงหรือญาติ การรักษาด้านการแพทย์ และการเข้าร่วมงานการกุศล กิจกรรมเพื่อสังคม

ระยะเวลาดำเนินการ :  
  
- คิวในการสัมภาษณ์ ขึ้นอยู่กับคิวว่างของสถานทูต
- ผลจะทราบในวันที่สัมภาษณ์ และจะได้รับคืนหนังสือเดินทาง ประมาณ 7 วันทำการ
**ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ รับยื่นเอกสารเข้าอเมริกาให้กับผู้เดินทางที่มีวัตถุประสงค์ท่องเที่ยว/เยี่ยมญาติ หรือติดต่อธุรกิจระยะสั้นจริงๆเท่านั้น (ทางบริษัทฯ ไม่รับยื่นเอกสารเพื่อทำงานหรือคู่หมั้น และไม่รับยื่นเคสไปเยี่ยมแฟนที่รู้จักผ่าน Social )**
***ทางบริษัทเรามีการประเมินเบื้องต้นก่อนเพื่อการแนะนำที่เหมาะสม ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับยื่นให้กับเคสที่โอกาสผ่านต่ำ***

ค่าบริการยื่นเอกสารเข้าประเทศอเมริกา :  9,900 บาท
(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน)

สอบถามเพิ่มเติม
061-408-1606

รายละเอียดและเงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม
1. ค่าธรรมเนียมยื่นเอกสารเข้าอเมริกาและจองคิวนัดสัมภาษณ์ (ลงทะเบียน/กรอกใบสมัครออนไลน์)
2. ค่าบริการของทางบริษัท
3. ค่าแปลเอกสารเบื้องต้น ไม่เกิน 3 ฉบับ (เอกสารฉบับถัดไปคิด 300 บาทต่อฉบับ)
4. เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาในการเตรียมเอกสาร
5. ค่าจัดส่งเอกสารคืนทางไปรษณีย์ (เอกสารจัดส่งจากทางสถานทูต แจ้งที่อยู่การจัดส่งเอกสาร ณ วันสัมภาษณ์)

อัตราค่าบริการไม่รวม
1. ค่าจัดส่งพาสปอร์ต และเอกสารมาที่บริษัทฯ
2. บริการจองตั๋ว ที่พัก และจัดทำกำหนดการเดินทาง (กรณีที่ลูกค้าต้องการให้ทางบริษัทฯ เตรียมให้จะมีค่าบริการเพิ่มเติม 2,000 บาท)