บริการรับยื่นเอกสาร เยอรมัน (Schengen Germany)

บริการรับยื่นเอกสาร เยอรมัน (Schengen Germany)
  Code : QQQQGER-PK001
  แพ็กเกจ : เยอรมนี
  เส้นทาง : เบอร์ลิน
  ระยะเวลา : 1 วัน คืน
 • โดย : ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส - 11/02024
 • 01055******07

  ไฮไลท์ :

  บริการรับยื่น เอกสารเยอรมัน (Schengen Germany) สะดวกกว่ายื่นเอง มีทีมงานให้คำแนะนำ ตรวจเอกสาร และจองคิวให้

ราคาเริ่มต้น
ตัวเลือกแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ + รายละเอียด เพื่อเช็คราคา

เลือกวันที่ใช้บริการ ( จองก่อนใช้บริการ 10 วัน )

เลือกรายละเอียดที่คุณต้องการ

 • วีซ่า Schengen Germany
รายการ
ราคา
ระบุจำนวน
ผู้ใหญ่ / เด็ก
6,500
กิจกรรม ( 1 วัน คืน )

รายละเอียดที่คุณจะได้พบ

บริการรับยื่นเอกสาร Schengen Germany

Schengen Germany ประเภทท่องเที่ยว/ธุรกิจ

ระยะเวลาดำเนินการ :  
  
- คิวในการยื่นเอกสาร ขึ้นอยู่กับคิวว่างของสถานทูต
- ผลยื่นเอกสารจะทราบ 5-15 วันทำการ
**ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ รับยื่นเอกสารให้กับผู้เดินทางที่มีวัตถุประสงค์ท่องเที่ยว/เยี่ยมญาติ หรือติดต่อธุรกิจระยะสั้นจริงๆเท่านั้น (ทางบริษัทฯ ไม่รับยื่นเอกสารเพื่อทำงานหรือคู่หมั้น และไม่รับยื่นเคสไปเยี่ยมแฟนที่รู้จักผ่าน Social )**
***ทางบริษัทเรามีการประเมินเบื้องต้นก่อนเพื่อการแนะนำที่เหมาะสม ขอสงวนสิทธิไม่รับยื่นให้กับเคสที่โอกาสผ่านต่ำ***

ค่าบริการยื่นเอกสาร :  6,500 บาท
(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน)

รายละเอียดและเงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม
1. ค่าธรรมเนียมยื่นเอกสารและจองคิวนัดยื่น (ลงทะเบียน/กรอกใบสมัคร)
2. ค่าบริการของทางบริษัท
3. ค่าแปลเอกสารเบื้องต้น ไม่เกิน 2 ฉบับ (เอกสารฉบับถัดไปคิด 300 บาทต่อฉบับ)
4. เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาในการเตรียมเอกสาร
5. เจ้าหน้าที่ดูแล ณ วันยื่นเอกสาร
6. ค่าจัดส่งเอกสารคืนทางไปรษณีย์ (เอกสารจัดส่งจากทางสถานทูต แจ้งที่อยู่การจัดส่งเอกสาร ณ วันสัมภาษณ์)

อัตราค่าบริการไม่รวม
1. ค่าจัดส่งพาสปอร์ต และเอกสารมาที่บริษัทฯ