โปร มา 4 จ่าย 3 บัตรล่องเรือ ริเวอร์สตาร์ ปริ๊นเซส รอบ Dinner 2022 (River Star Princess )

  Code : QQQQRVS-PK002
  แพ็กเกจ : ไทย
  เส้นทาง : กรุงเทพมหานคร
  ระยะเวลา : 0.5 วัน คืน
 • โดย : ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส - 11/02024
 • 01055******07

  ไฮไลท์ :


ราคาเริ่มต้น
ตัวเลือกแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ + รายละเอียด เพื่อเช็คราคา

เลือกวันที่ใช้บริการ ( จองก่อนใช้บริการ 1 วัน )

เลือกรายละเอียดที่คุณต้องการ

 • ท่าเรือริวเวอร์ซิตี้
กิจกรรม ( 0.5 วัน คืน )

รายละเอียดที่คุณจะได้พบ

กำหนดการล่องเรือ River Star Princess รอบ Dinner

เวลาล่องเรือ 2 ชั่วโมง 19.30-21.30 น.

ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้

18.00 น.

เช็คอิน ณ ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้ (สี่พระยา) เจริญกรุง 30 เคาน์เตอร์หมายเลข 1 หน้าร้านสตาร์บั๊ค
(กรุณาเผื่อเวลาเดินทาง เพื่อเลี่ยงการจราจรติดขัด และไม่ทันเรือออกเดินทาง)

19.30 น.

เชิญท่านลงเรือ พร้อมบริการทุกท่านด้วยเครื่องดื่มต้อนรับ (Welcome Drink)

19.45 น.

อิ่มอร่อยกับอาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชนิดโดยฝีมือพ่อครัวชั้นนำ เคล้าคลอด้วยเสียงเพลงอันไพเราะจากวงดนตรีบรรเลงขับกล่อมระหว่างรับประทานอาหาร และสนุกสนานเพลิดเพลินกับการแสดงบนเรือที่เตรียมไว้สำหรับท่านโดยเฉพาะ เส้นทางล่องเรือผ่านสถานที่สำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้ ป้อมวิชัยประสิทธิ์ วัดกัลยาณมิตร พระปรางค์วัดอรุณฯ พระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งสันติชัยปราการ สะพานพระราม๘ เป็นต้น

21.30 น.

เรือริเวอร์สตาร์ปริ๊นเซส เข้าเทียบท่าเรือโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

ใช้บริการวันที่ 1 สิงหาคม – 31 สิงหาคม 2565

จอง 1 - 31 สิงหาคม 2565

เวลาล่องเรือ 2 ชั่วโมง รอบ 19.30 – 21.30 น.

เช็คอิน ท่าเทียบเรือริเวอร์ซิตี้

 

โปรโมชั่น มา 4 จ่าย 3

โปรโมชั่น มาคู่ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่

ราคาปกติ 790 บาท/ท่าน

เฉลี่ยจ่าย 593 บาท/ท่าน

ราคาปกติ 790 บาท/ท่าน

เฉลี่ยจ่าย 650 บาท/ท่าน

เด็ก 4-10 ปี (สูงไม่เกิน 120 ซม.)

500 บาท/ท่าน

500 บาท/ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี

ฟรี

ฟรี

ราคาโปรโมชั่นไม่สามารถใช้ในช่วงเทศกาลที่ทางเรือจัดงานพิเศษขึ้น เช่น วันวาเลนไทน์ วันลอยกระทง วันสิ้นปี  ฯลฯ

ราคาโปรโมชั่นยกเว้นวันที่ 12 ส.ค. 65 กรุณาเช็ควัน และที่นั่งก่อนทำการจองทุกครั้ง

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

เงื่อนไขการจองล่องเรือราคาโปรโมชั่น
1. ชำระค่าบริการทั้งหมดภายในวันจอง (หรือตามเงื่อนไขในใบแจ้งหนี้)
2. เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น จองแล้วไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
3. วันล่องเรือทางบริษัทฯ จะปรับวันเพิ่มขึ้นตามสถานการณ์โควิด-19
4. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่อนุญาตให้นำขึ้นเรือ

อัตรานี้รวม
1. บัตรล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา ริเวอร์สตาร์ ปริ๊นเซส
2. อาหารบุฟเฟ่ต์ ไทย-นานาชาติ (ไม่รวมเครื่องดื่ม Soft Drink และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์)
3. ฟรีเค้กวันเกิด (กรณีที่เข้าใช้บริการในวันเกิด)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ค่าเครื่องดื่มอื่นๆ นอกเหนือรายการที่สั่งเพิ่มบนเรือ