แพ็กเกจ Unseen At Trat เกาะหมาก เกาะกระดาษ เกาะขายหัวเราะ 3วัน 2คืน

  Code : QQQQTRD-PK006
  แพ็กเกจ : ไทย
  เส้นทาง : ตราด
  ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • โดย : ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส - 11/02024
 • เลขประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล : 01055******07

  ไฮไลท์ :

  ไฮไลท์ พาย SUP Board ชมพระจมน้ำ Unseen หนึ่งเดียวในเอเชีย เกาะกระดาษ เกาะขายหัวเราะ ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า Trat City 1 คืน (ตราด), The Mak 1 คืน (เกาะหมาก) เรือ Speed Boat ไป – กลับ (แบบจอยทริป) อาหาร 5 มื้อ พร้อมชิมเมนูพิเศษ “ปลายำสวาทซาซิมิ

ราคาเริ่มต้น
ตัวเลือกแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ + รายละเอียด เพื่อเช็คราคา

เลือกวันที่ใช้บริการ ( จองก่อนใช้บริการ 14 วัน )

เลือกรายละเอียดที่คุณต้องการ

 • Trat City 1 คืน (ตราด) และ The Mak 1 คืน (เกาะหมาก)
รายการ
ราคาต่อคน
ระบุจำนวน
ผู้ใหญ่ (ขั้นต่ำ 4 ท่าน)
7,950
กิจกรรม ( 3 วัน 2 คืน )

รายละเอียดที่คุณจะได้พบ

วันที่ 1 พาย SUP Board ชมพระจมน้ำ  Unseen หนึ่งเดียวในเอเชีย
14.00 น.   เช็คอิน โรงแรม ตราดซิตี้โฮเทล ในตัวเมืองตราด มีสระว่ายน้ำ ฟิตเนส พร้อมมาตรฐาน SHA++
15.30 น. กิจกรรม พาย SUP Board  การเดินทาง ท่านต้องขับรถของท่านเองตามโลเคชั่น (แพ็คเกจไม่รวมรถเดินทาง)
16.00 น. ถึง จุดพาย SUP Board มีเจ้าหน้าที่คอยสอนก่อนทำการพายจริง ใช้เวลาในการพาย 1 ชั่วโมงโดยประมาณ พร้อมชูชีพ ให้ทุกท่าน 
  พาย SUP Board ชมพระจมน้ำ  Unseen หนึ่งเดียวในเอเชีย “พระพุทธสิริภูวดลมงคลชัย”  เดิมเป็นพระพุทธรูปภายในสำนักสงฆ์เขาระกำ หรือที่ชาวบ้านมักเรียกว่า "วัดมอญ" เพราะในแถบนี้มีชุมชนชาวมอญที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา และด้วยความศรัทธา ชาวไทยและชาวมอญในแถบนี้ได้ร่วมกันสร้างองค์พระพุทธสิริภูวดลมงคลชัย ขนาดความสูงประมาณ 5 เมตร แล้วเสร็จในปี 2548 เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านในแถบนี้
17.30 น. กลับเข้าที่พัก โรงแรม ตราดซิตี้โฮเทล พักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น. ออกเดินทางไปรับประทาน อาหารเย็น (มื้อที่1) ร้านอาหารทิวธารา เมนูเด็ด ข้าวผัดปู ปูมันแกะจาน
วันที่ 2  เกาะหมาก-เกาะกระดาด- Unseen New Series เกาะขายหัวเราะ    
เช้า รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 2)
  ออกเดินทางจาก โรงแรม ตราดซิตี้โฮเทล ไป ท่าเรือแหลมงอบ ฝากรถท่าเรือแหลมงอบ (มีค่าฝากรถโดยประมาณวันล่ะ 50 บาท)
10.30 น. ลง เรือSpeed Boat ออกเดินทางจาก ท่าเรือแหลมงอบ มุ่งหน้าสู่ เกาะหมาก (แบบจอยทริป) ใช้เวลาในการวิ่งเรือ 1 ชม.
11.30 น.     ถึง ท่าเรือมากะธานี เกาะหมาก ทุกท่านดูแลสัมภาระด้วยตนเอง เดินไปยังถนนใหญ่ รถรอรับไปส่งที่รีสอร์ท The mak
12.30 น. ถึง The Mak ฝาก สัมภาระ และเตรียมเดินทางนั่งรถไปที่ แหลมสน เพื่อขึ้นเรือหางยาวไปที่ เกาะกระดาด
กลางวัน รับประทานอาหารกลาง The Mak เป็นเซ็ตเมนู (มื้อที่3)
14.00 น. ถึงแหลมสน เรือมารับไปเกาะกระดาด ใช้เวลาในการนั่งเรือ 10 นาที ถึงตัวเกาะกระดาด จะมีคนพาไปนั่งรถแท็กเตอร์เพื่อชมกวางและไปสุดปลายเกาะ เตรียมเดินทางไปชม Unseen New Series เกาะขายหัวเราะ ในกรณี น้ำลงสุด ลูกค้าสามารถเดินไปเกาะขายหัวเราะได้ โดยเดินจาก เกาะนกใน เกาะนกนอก และถึง เกาะขายหัวเราะ
17.00 น. กลับเข้าที่พัก The Mak 
เย็น ออกเดินทางไปรับประทานอาหารค่ำ ที่ร้านอาหารเกาะหมากซีฟูดส์  เมนูเด็ด ปลาย่ำสวาท ซาชิมิ เซ็ตโต๊ะ (มื้อที่4)
วันที่ 3   เกาะหมาก-ท่าเรือมากะธานี-ตราด                                                         
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 5)
09.30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าเรือมากะธานี
10.30 น. เรือออกจากมาะธานี สู่ท่าเรือฝั่งตราด
11.30 น. ถึงฝั่งตราด พร้อมความประทับใจ 
หมายเหตุ: วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดยาว กรุณาตรวจสอบห้องพักและราคาอีกครั้ง

 

แพ็คเกจ กระบี่ ล่องเรือยอร์ช ซันเซ็ท เกาะห้อง 3 วัน 2 คืน

โรงแรม ที่พัก

ราคาท่านละ

(พักห้อง 2-3 ท่าน)

พักเดี่ยว

(ชำระเพิ่ม)

หมายเหตุ

       
       
       
 

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

อัตรานี้รวม
1.ค่ากิจกรรมSUP Board
2.ทริปเกาะกระดาษ เกาะขายหัวเราะ (แบบจอยทัวร์)
3.โรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่า(พักได้ 2-3 ท่าน) / กรณีพักเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) โรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED (เตียงใหญ่ 1 เตียง) แทน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือหากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED (เตียงใหญ่ 1 เตียง) ทางโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) แทน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเตียงเสริม หรือ SOFA BED หรือเสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
4.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
5.ประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม
1.รถนำเที่ยว
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว) ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร์ กรณีต้องการทานแยกจากเซตโต๊ะทัวร์ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
5.ค่าภาษี 7% และ 3%

การยกเลิกการเดินทาง
***เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์***
1. แจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ส่วนที่เหลือ 50% หัก    ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
3. แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันของการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งหมด
** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)อาทิเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ