ออสเตรเลีย ซิดนีย์ หนาวนะ 5D 3N BY SQ

  • ทัวร์ : Australia [ ออสเตรเลีย ]
  • เที่ยวเมือง : Sydney (ซิดนีย์)
  • สายการบิน : Singapore Airlines
  • โดย : Signature - 14/03511
  • 01055******69
  • รหัสโปรแกรม : T4090
  • Code : QQSIG-SAU-01
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
  • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
หาดบอนได – Sydney Tower – Opera House - สะพานฮาร์เบอร์ - ย่านเดอะร๊อคส์ - ล่องเรืออ่าวซิดนีย์ - ย่านไชน่าทาวน์ - โคอาล่า ปาร์ค – ชมการตัดขนแกะ – หุบเขาสีน้าเงิน – กระเช้าลอยฟ้า - นั่งรถรางที่ชันที่สุด - สวนสนุกลูน่า พาร์ค ซิดนีย์ – ช้อปปิ้งควีนวิตตอเรียบิลดิ้
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
13 ก.ค. 2565 - 17 ก.ค. 2565
52,777
ติดต่อเรา
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ
0
27 ก.ค. 2565 - 31 ก.ค. 2565
53,777
ติดต่อเรา
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ
0
10 ส.ค. 2565 - 14 ส.ค. 2565
53,777
ติดต่อเรา
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ
0
24 ส.ค. 2565 - 28 ส.ค. 2565
51,777
ติดต่อเรา
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ
0
รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางี

17.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น … เคาน์เตอร์ … ประตูทางเข้าเบอร์ … สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก. สัมภาระโหลดใต้เครื่อง 25 กก.
วันที่ 2

ท่าอากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิธ ออสเตรเลีย – หาดบอนได – Sydney Tower – Opera House - สะพานฮาร์เบอร์ - ย่านเดอะร๊อคส์ - ล่องเรืออ่าวซิดนีย์ - ย่านไชน่าทาวน์


นำท่านชม หาดบอนไดบีช (BONDI BEACH) เป็นหาดทรายสีทองที่หนุ่มสาวชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อนท่ามกลาง สายลม แสงแดด เสียงคลื่นกระทบฝั่ง และกลิ่นอายอันสดชื่นของทะเล นำท่านสู่ Sydney Tower Eye ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่เที่ยวซิดนีย์ชื่อดัง ความน่าสนใจของที่เที่ยวแห่งนี้ก็คือ การที่มีความสูงมากกว่าซิดนีย์ฮาร์เบอร์บริดจ์มากถึงสองเท่าด้วยกัน หากขึ้นไปยังด้านบน คุณก็จะได้ชมวิวสวยๆ ของเมืองซิดนีย์แบบ 360 องศาของจริง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ ณ หอคอยซิดนีย์ทาวน์เวอร์

SYDNEY OPERA HOUSE ภาพความงามของสิ่งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่ ที่มีหลังคาเป็นรูปเรือซ้อนเล่นลม ทรงคล้ายๆ หอยเชลล์ เอกลักษณ์โดดเด่นสวยงาม ตั้งตระหง่านเป็นสง่าอยู่ที่ปลายแหลมของผืนดินที่ยื่นออกไปในทะเลเล็กน้อย โดยมีน้ำทะเลล้อมรอบอยู่ถึง 3ด้าน เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศออสเตรเลีย จากนั้นผ่าน สะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ สัญลักษณ์หนึ่งของมหานครซิดนีย์ ตั้งอยู่กลางเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นสะพานระนาบเดี่ยว ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมองเห็นวิวของเมืองซิดนีย์ได้อย่างสวยงามที่สุด ช้อปปิ้งย่านไชน่าทาวน์ เป็นแหล่งรวมร้านอาหารจีนและอาหารเอเชียนานาชนิด ท่านสามารถหากินได้ทุกอย่าง ที่นี่ มีอาหารภัตตาคารระดับอาหารฮ่องเต้ ร้านขายเสื้อผ้า ตลาดสดขายผักผลไม้ และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ร้านสินค้าปลอดภาษี สินค้าที่ทำในฮ่องกงหรือจีนในราคาย่อมเยาว์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Ibis Sydney**** หรือเทียบเท่า
วันที่ 3

โคอาล่า ปาร์ค – ชมการตัดขนแกะ – หุบเขาสีน้ำเงิน – กระเช้าลอยฟ้า - นั่งรถรางที่ชันที่สุด - ย่านดาร์ลิ่งฮาร์เบอร์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์ KOALA PARK เที่ยวชมสวนสัตว์พื้นเมือง เพลิดเพลินไปกับการชมชีวิตธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตว์พื้นเมืองนานาชนิดอย่างใกล้ชิด อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท ฯลฯ ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ตาม อัธยาศัย พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว

นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น เจ้าของฉายาแกรนด์แคนยอนแห่งออสเตรเลีย หุบเขาสีน้ำเงินที่เกิดทัศนียภาพอันงดงามหุบเขาแห่งนี้มีภูมิทัศน์คล้ายคลึงกับแกรนด์แคนยอนที่อเมริกา เพียงแต่ประกายสีน้ำเงินครอบคลุมหุบเหว เกิดจากน้ำมันจากต้นยูคาลิปตัส ปกคลุมพื้นดินและกระทบกับแสงสว่างทำให้เกิดประกายสีน้ำเงินดังกล่าว ให้ท่านได้ชื่นชมและสัมผัสทิวทัศน์สวยงามบนผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่

จากนั้นนำท่านสู่ สถานีรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) เพื่อนั่งรถรางไฟฟ้าที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อน วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันถึง 52 องศา จากนั้นขึ้น กระเช้าลอยฟ้า เพื่อชมความงดงามของทิวทัศน์เบื้องล่างจากมุมที่แตกต่างพร้อมชมวิวทิวทัศน์บน Echo Point หลังจากนั้นเดินทางไปยัง ดาร์ลิ่งฮาร์เบอร์ (Darling Harbour) เป็นแลนด์มาร์คของซิดนีย์เลยก็ว่าได้ ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เพราะย่านนี้มีครบทั้งร้านอาหาร คาเฟ่ โรงภาพยนตร์ หรือว่าร้านรวงต่างๆ ที่เอาไว้สำหรับช้อป

อิสระรับประทานอาหารค่ำ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Ibis Sydney **** หรือเทียบเท่า
วันที่ 4

สวนสนุกลูน่า พาร์ค ซิดนีย์ – ช้อปปิ้งควีนวิตตอเรียบิลดิ้ง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยวสวนสนุกลูน่า พาร์ค ซิดนีย์ ของซิดนีย์ ใครที่เคยไปเดินเล่นแถว Opera House ถ้าลองมองข้ามไปทาง ฝั่ง North Sydney คงจะได้เห็นสวนสนุกขนาดย่อมๆ ที่มีหน้าตัวตลกหันหัวมายิ้มทักทายเชิญชวนให้เราข้ามไป ถ่ายรูปเล่น ที่เที่ยว Luna Park ต้องลองมาที่นี่กันดู แล้วจะรู้ว่าความสุขอยู่ใกล้แค่เอื้อมนี่เอง

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนสนุก

ช้อปปิ้งควีนวิกตอเรียบิลดิ้ง (Queen Victoria Building) สถานที่เที่ยวเก่าแก่ มีอายุมากกว่า 100 ปี ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของซิดนีย์ ซึ่งบริเวณควีนตอเรียบิลดิ้งจะมีช้อปปิ้งเซนเตอร์ประมาณ 4 ชั้นลอย และมีอีก 2 ชั้นใต้ดิน

อิสระรับประทานอาหารค่ำ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Ibis Sydney **** หรือเทียบเท่า
วันที่ 5

ท่าอากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิธ ออสเตรเลีย – สนามบินสุวรรณภูมิ


นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานคิงส์ฟอร์ดสมิธ ออสเตรเลีย
07.55 น. ออกเดินทางจากซิดนีย์ สู่ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี
14.15 น. เดินทางถึงสู่ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี เพื่อทำการเปลี่ยนเครื่อง
16.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
17.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม โรงแรม และร้านอาหารตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศ การจราจร ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหลัก หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทำการ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
รายละเอียดและเงื่อนไข

เงื่อนไขการชำระเงิน
กรุณาชำระเงินมัดจำ ภายใน 3 วันนับจากวันจอง พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
การจ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 21 วัน

กรณีไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่า บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงพร้อมทั้งคิดค่า
ดำเนินการ 3,000 บาท หรือลูกค้าเลือก เปลี่ยน โปรแกรมทัวร์ใหม่ได้ (ไม่เสียค่าดำเนินการ)
กรณีลูกค้าที่เดินทางไม่ได้สามารถแจ้ง เลื่อน การเดินได้ 1 ครั้ง ภายใน 90 วัน
และต้องแจ้งให้ทราบไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนวันเดินทาง หรือ แจ้ง เปลี่ยน ผู้เดินทางโดยต้องแจ้ง
ไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนเดินทาง (สำหรับผู้ที่มีวิชาแล้ว) และแจ้งไม่น้อยกว่า 30 วัน
ก่อนวันเดินทาง (สำหรับผู้ที่ต้องทำซ่าใหม่)

หมายเหตุ : ระบบจะทำการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ หากไม่ได้รับการชำระภายในวันที่กำหนด

เงื่อนไขการยกเลิก หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนผู้เดินทาง
- ยกเลิกการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทุกกรณี
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วัน เก็บค่าบริการ 50% ของราคาทัวร์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 14 วัน ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าบริการเต็มจำนวนของราคาทัวร์
- เลื่อนการเดินทาง แจ้งเลื่อนได้ 1 ครั้ง ภายใน 90 วันและต้องแจ้งให้ทราบไม่น้อยกว่า 45 วัน
ก่อนวันเดินทาง
- เปลี่ยนผู้เดินทาง ต้องแจ้งให้ทราบไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันเดินทาง (สำหรับผู้ที่มี วีซ่าแล้ว)และไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันเดินทาง (สำหรับผู้ที่ต้องทำวีซ่าใหม่)

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการรับบริการ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศ หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว ท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกจากประเทศใดๆ
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และ:อื่นๆ เพื่อใช้ในการจองถั่วเครื่องบิน ในกรณีที่ลูกค้ามีได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทฯ พร้อมการชำระเงินมัดจำ
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มีได้เกิดจากความผิดของทางบริษัทฯ เช่นภัยธรรมชาติ การจลาจล การเมือง อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ หรือการบริการของสายการบิน เป็นต้น
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคำบริการเพิ่มขึ้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศค่าตั๋วเครื่องบินค่าภาษีเชื้อเพลิง การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ
(อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทฯ เสนอราคา)
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชำระเงินมัดจำภายในระยะเวลาที่กำหนด
7. ตำแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่างๆ บริษัทฯ ไม่สามารถเลือกตำแหน่งที่นั่งได้เอง
8. มัคคุเทศก์ หรือพนักงานตัวแทนของทางบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัทฯ และไม่รับฝากสิ่งของใดๆ ทั้งสิ้นเมื่อท่านจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น

โปรดอ่านข้อมูลรายการทัวร์ทุกครั้งก่อนทำการจอง หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ Economy Class รวมน้ำหนักกระเป๋าตามที่ระบุไว้ในรายการและค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
- ค่าโรงแรมที่พัก ห้องละ 2-3 ท่าน, ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด(ตามที่ระบุไว้ในรายการ)
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า (สามารถใช้บริการทางบริษัทฯได้ 5,900 บาท สำหรับท่านที่ยังไม่มีวีซ่า)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ เช่น - ค่าทำหนังสือเดินทาง -ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม,มินิบาร์ในห้อง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเทอร์เน็ต
- ค่าทำ PCR Test ก่อนออกเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือการตรวจหาเชื้อ COVID - 19ทุกรูปแบบ และค่าโรงแรมกักตัว ASQ (ถ้ามี)
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จ-ใบกำกับภาษี)และค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
- ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 2,000 บาท