COMPACT OF ITALY-SWISS-FRANCE เที่ยวไม่พัก รักทุกเมือง มิลาน ปารีส ทิตลิสก็มา อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Gulf Air (GF)

COMPACT OF ITALY-SWISS-FRANCE เที่ยวไม่พัก รักทุกเมือง มิลาน ปารีส ทิตลิสก็มา อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Gulf Air (GF)
 • ทัวร์ : France [ ฝรั่งเศส ]
 • เที่ยวเมือง : Paris (ปารีส) Milan (มิลาน) Zurich (ซูริค) Lucerne (ลูเซิร์น) Dijon (ดีฌง) Como (โคโม) Zug (ซูก)
 • สายการบิน : Gulf Air Bahrain
 • โดย : go365travel-GO
 • รหัสโปรแกรม : T9779
 • Code : QQGO3MXP-GF001
 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
มิลาน-มหาวิหารดูโอโม่-โคโม่ ชมทะเลสาบโคโม่-ซุก-ซูริค-แองเกิลเบิร์ก นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส-ลูเซิร์น-ดิจอง พิเศษ!! เมนูฟองดูชีสบนยอดเขาทิตลิส ดิจอง-La Vallee Village Outlet ช้อปปิ้ง-ปารีส ถ่ายรูปด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ลุฟวร์-ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษี-ช้อปปิ้งห้าง ซามาริแตง พิเศษ!! ชิมเมนูพื้นเมืองหอยเอสคาร์โก ปารีส ล่องเรือแม่น้ำแซน ถ่ายรูปกับถนนชองป์อลิเซ่ ประตูชัย หอไอเฟล-ช้อปปิ้งลาฟาเเย็ต พิเศษ!! มื้อกลางวันอาหารไทยในปารีส ปารีส
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
23 ก.ย. 2567 - 29 ก.ย. 2567
69,900
จอง
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - BAH2024-09-23 2024-09-2415:45 - 19:00GF153
BAH - MXP2024-09-24 1970-01-0101:40 - 06:55GF023
CDG - BKK2024-09-28 2024-09-2810:40 - 18:40GF018
BAH - BKK2024-09-28 2024-09-2822:20 - 09:30GF152
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
เด็กต่ำกว่า 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง)
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

07 ต.ค. 2567 - 13 ต.ค. 2567
69,900
จอง
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - BAH2024-10-07 2024-10-0715:45 - 19:00GF153
BAH - MXP2024-10-08 2024-10-0801:40 - 06:55GF023
CDG - BKK2024-10-12 2024-10-1210:40 - 18:40GF018
BAH - BKK2024-10-12 2024-10-1222:20 - 09:30GF152
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
เด็กต่ำกว่า 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง)
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

21 ต.ค. 2567 - 27 ต.ค. 2567
69,900
จอง
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - BAH2024-10-21 2024-10-2115:45 - 19:00GF153
BAH - MXP2024-10-22 2024-10-2201:40 - 06:55GF023
CDG - BKK2024-10-26 2024-10-2610:40 - 18:40GF018
BAH - BKK2024-10-26 2024-10-2622:20 - 09:30GF152
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
เด็กต่ำกว่า 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง)
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

04 พ.ย. 2567 - 10 พ.ย. 2567
69,900
จอง
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - BAH2024-11-04 2024-11-0415:30 - 19:10GF153
BAH - MXP2024-11-05 2024-11-0501:40 - 06:15GF023
CDG - BKK2024-11-09 2024-11-0911:00 - 19:15GF018
BAH - BKK2024-11-09 2024-11-1022.25 - 08.55GF152
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
เด็กต่ำกว่า 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง)
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

18 พ.ย. 2567 - 24 พ.ย. 2567
72,900
จอง
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - BAH2024-11-18 2024-11-1815:30 - 19:10GF153
BAH - MXP2024-11-19 2024-11-1901:40 - 06:15GF023
CDG - BKK2024-11-23 2024-11-2311:00 - 19:15GF018
BAH - BKK2024-11-23 2024-11-2422.25 - 08.55GF152
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
เด็กต่ำกว่า 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง)
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

02 ธ.ค. 2567 - 08 ธ.ค. 2567
72,900
จอง
From - ToDateTimeAirlineFlight
BKK - BAH2024-12-02 2024-12-0215:30 - 19:10GF153
BAH - MXP2024-12-03 2024-12-0301:40 - 06:15GF023
CDG - BKK2024-12-07 2024-12-0711:00 - 19:15GF018
BAH - BKK2024-12-07 2024-12-0822.25 - 08.55GF152
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
เด็กต่ำกว่า 11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง)
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินบาห์เรน (บาห์เรน)

12.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ บริวเณประตูหมายเลข 6 เคาน์เตอร์สายการบินกัลฟ์แอร์ ROW M โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
15.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกัลฟ์แอร์ เที่ยวบินที่ GF-153 **คณะเดินทางวันที่ 4-10 พ.ย. / 18-24 พ.ย. และ 2-8 ธ.ค.67 เวลาบินออกจากสุวรรณภูมิปรับเวลาเป็น 15.30 น.**
19.00 น. เดินทางถึงสนามบินบาห์เรน ประเทศบาห์เรน ให้ท่านรอเปลี่ยนเครื่อง **คณะเดินทางวันที่ 4-10 พ.ย. / 18-24 พ.ย. และ 2-8 ธ.ค.67 เวลาบินถึงบาห์เรนปรับเวลาถึงเป็น 19.10 น.**
วันที่ 2

สนามบินบาห์เรน – สนามบินมัลเปนซา – มหาวิหารดูโอโม่ - โคโม (อิตาลี) - ซุก - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)

01.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินบาห์เรน โดยสายการบินกัลฟ์แอร์ เที่ยวบินที่ GF-023
06.55 น. เดินทางถึงสนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร **คณะเดินทางวันที่ 4-10 พ.ย. / 18-24 พ.ย. และ 2-8 ธ.ค.67 เวลาบินถึงบาห์เรนปรับเวลาถึงเป็น 06.15 น.

นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมิลาน Milan เมืองที่เรียกได้ว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก นำท่านชมภายนอกของมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน Duomo di Milano ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่ผสมผสานกันเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล Galleria Vittorio Emanuele II ที่นับว่าเป็นชอปปิงมอลล์ที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 ผู้ริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรีย์ของศิลปินชื่อดังในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือ ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่ ที่อยู่ในบริเวณด้านหน้าของโรงละครสกาล่า
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม Como ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองริมทะเลสาบที่สวยงามบริเวณพรมแดนอิตาลี และสวิตเซอร์แลนด์ ทะเลสาบโคโมที่ล้อมรอบด้วยเทือกเขาแอลป์สูงตระหง่านอันงดงาม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นำท่านชมทะเลสาบโคโม Como Lake ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดโคโม แคว้นลอมบาร์เดียเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของอิตาลีแต่เรื่องความสวยงามนั้นมาเป็นอันดับ 1 โดยพื้นที่โดยรอบมีความยาวถึง 146 กิโลเมตรเลยทีเดียว

จากนั้นนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเดินทางผ่านเข้าไปยังเมืองซุก Zug เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพนิยายตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแล้ว เมืองนี้ยังมีอัตราการเก็บภาษีที่ค่อนข้างต่ำจึงถือเป็นที่ตากอากาศที่นิยมของเหล่าเศรษฐี คนดังสำคัญระดับโลกมากมายมาเยือน ท่านอาจจะเห็นซูเปอร์คาร์จอดเรียงรายอยู่ 2 ข้างทาง จนเป็นเรื่องธรรมดาไปเลย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) นำท่านชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก Clock Tower แลนด์มาร์กที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมือง ด้วยความสูงของหอถึง 52 เมตรและความโดดเด่นของหลังคาซึ่งเป็นสีน้ำเงินขาวโดนเด่นตัดกับสีหลังคาสีน้ำตาลของบ้านเมืองสวยงามอย่างยิ่ง มีเวลาให้ท่านเดินขึ้นบันไดสู่จุดชมวิวด้านบนของหอนาฬิกา ที่ท่านจะสามารถเห็นวิวที่สวยงามโดยรอบของเมือง นำท่านเข้าชมร้านทำทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป The Oldest house of goldsmiths in Europe ของครอบครัว Lohri เปิดทำการตั้งแต่สมัยศตวรรตที่ 16 ภายในตัวอาคารมีการตกแต่งในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยจักรวรรดินโปเลียน มีซุ้มประตูและเสาโรมัน มีรูปปั้นและจิตรกรรมฝาผนัง ด้วยการวาดลายหินอ่อนด้วยมือ ในปี 1971 ได้เปิดร้านนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะล้ำค่าและเครื่องประดับหายาก และบางชิ้นมีเพียงชิ้นเดียวในโลก มีเวลาให้ท่านเดินชื่นชมอาคาร งานศิลปะล้ำค่าและเครื่องประดับหายากแล้ว ในส่วนของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาชั้นนำระดับโลกให้ท่านเลือกซื้อ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองซูริค Zurich เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)
ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Harry’s Home Zurich-Walliselen หรือเทียบเท่า
วันที่ 3

ซูริค - ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์) - ดิจอง (ฝรั่งเศส)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก Engelberg ที่ตั้งของสถานีกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง) เพื่อขึ้นกระเช้า “Titlis Rotair” กระเช้าลอยฟ้าทันสมัยระบบใหม่ล่าสุด ที่สามารถหมุนได้ 360 องศารอบตัวเอง ท่านสามารถรับชมทัศนียภาพอันตระการตาได้รอบทิศทางตามเส้นทางขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส Titlis เข้าชมถ้ำน้ำแข็ง Ice Grotto ถ้ำน้ำแข็งที่ไม่เคยละลาย สุดแสนประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ชมทิวทัศน์ของยอดเขาต่างๆ ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะอันขาวโพลนตลอดปีสร้างความงดงามให้กับขุนเขาเป็นอันมาก ให้เวลาท่านเดินข้าม "The Titlis Cliff Walk" สะพานแขวนที่ตั้งอยู่สูงที่สุดของทวีปยุโรป ที่ความสูง 3,041 เมตรจากระดับน้ำทะเล สะพานมีความยาว 100 เมตร ท่านจะได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ อันสวยงามแบบกว้างไกลสุดสายตา (สะพานแขวนอาจจะปิด ในกรณีถ้าสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขาพร้อมเมนูชีสฟองดู
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น Lucerne เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งขอสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) นำท่านชมและถ่ายรูปกับสิงโตหินแกะสลัก Dying Lion of Lucerne ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล Chapel Bridge ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์ Reuss River อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน แบบสมัยใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศฝรั่งเศส โดยผ่านไปยัง เมืองดิจอง Dijon อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี ผ่านทุ่งราบอันกว้างใหญ่แหล่งผลิตมัสตาร์ดชื่อดัง อีกทั้งยังมีชื่อเสียงในการผลิตไวน์ชั้นเลิศอีกด้วย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) ให้ท่านผ่านชมอาคารบ้านเรือนสมัยเรเนสซองส์ โบสถ์และวิหารเก่าแก่ในสมัยยุคกลาง ซึ่งมีจุดเด่นคือ การมุงหลังคาด้วยกระเบื้องสีแดงสดจัดเรียงเป็นลวดลายงดงาม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn Dijon Sud - Longvic หรือเทียบเท่า
วันที่ 4

ดิจอง – La Vallee Village Outlet ช้อปปิ้ง - ปารีส - พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ – ลา ซามาริแตง (ฝรั่งเศส)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เขตเมืองเซอร์ริส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) นำท่านเข้าสู่ La Vallee Village Outlet แหล่งช้อปปิ้งที่รวมร้านค้าแบรนด์เนมดังมากมายกว่า 70 ร้าน สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้ง ที่ครบครันด้วยสินค้าชั้นนำต่างๆ มากมาย เช่น CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, PAUL SMITH, BURBERRY, VALENTINO, VERSACE, KEVIN KLEIN, DIESEL, SAMSONITE, ARMANI, CERRUTI, DOLCE & GABBANA, GIVENCHY ฯลฯ
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัยภายในเอ๊าท์เล็ต
บ่าย นำท่านเดินทางสู่มหานครปารีส Paris เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแลวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทำให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

นำท่านถ่ายรูปคู่กับพิพิธภัณฑ์ลูฟท์ Louvre Museum พิพิธภัณฑ์เก่าแก่ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงและยังมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ในอดีตที่นี่เคยเป็นพระราชวังหลวงของราชวงศ์กาเปเซียง ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นที่จัดแสดงผลงานกว่า 35,000 ชิ้น ในพื้นที่กว่า 60,600 ตารางเมตร และมีผู้เข้าเยี่ยมชมมากถึง 9.7 ล้านคนต่อปี และที่นี่ยังเป็นที่จัดแสดงของภาพวาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ภาพโมนาลิซา (Monalisa) ของเลโอนาร์โด ดาวินชี ศิลปินผู้มีชื่อเสียงชาวอิตาลีอีกด้วย

จากนั้นนำท่านแวะช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี และให้ท่านเข้าสู่ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกอย่าง ลา ซามาริแตง La Samaritaine ที่ก่อตั้งในปี ค.ศ.1870 โดย Ernest Cognacq และ Marie-Louise Jaÿ โดยสถาปนิกผู้ออกแบบคือ Frantz Jourdain โดยเป็นอาคารเก่าแก่คลาสสิกที่ถูกขึ้นทะเบียน Monument Historique ให้เป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสในปี ค.ศ.1990 พบกับความหรูหร่าโดดเด่นทั้งภายนอก และ ภายในอาคารของห้างด้วยศิลปะหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ภาพวาดฝาผนัง , แผงประดับอาคารที่แสนวิจิตร มีเสน่ห์เฉพาะตัว มีการผสมผสานระหว่างศิลปะอาร์ตนูโว Art Nouveau กับอาร์ตเดโค Art Déco ได้อย่างลงตัว และภายในอาคารยังมีโครงสร้างเหล็กอันมีเอกลักษณ์ที่ถอดแบบลักษณะมาจากหอไอเฟล ซึ่งห้างได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2021 ที่ผ่านมา และกลายเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่ ที่เน้นย้ำถึงเสน่ห์ของปารีส มีร้านค้าระดับพรีเมียม อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกว่า 600 แบรนด์ มีนิทรรศการที่จะสลับหมุนเวียนให้ได้ชมตลอด
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ด้วยเมนูเอกลักษณ์ของฝรั่งเศส เมนูหอยเอสคาโก้
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก Mercure Paris Orly Rungis หรือเทียบเท่า
วันที่ 5

ปารีส - ล่องเรือแม่น้ำแซน – ประตูชัย – หอไอเฟล - แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (ฝรั่งเศส)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านล่องเรือแม่น้ำแซน ไปตามแม่น้ำแซน ที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆ ตลอดสองฝั่งแม่น้ำนับว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจโดยเรือจะล่องผ่านมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส Notre-dame de Paris อายุกว่า 800 ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคที่งามเลิศ โดดเด่นด้วยหอคอยคู่หน้าทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพื้นดินถึง 96 เมตร เป็นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 กับพระนางมารี อังตัวแนตต์ และยังเป็นจุดกิโลเมตรที่ศูนย์ของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย นำท่านผ่านชมความสวยงามของแม่น้ำแซนที่ตัดผ่านใจกลางกรุงปารีส ข้ามสะพานสู่ เกาะเดอ ลา ซิเต้ กลางแม่น้ำแซน ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด Place de la Concorde ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
บ่าย นำท่านเข้าสู่ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ Champs Elysees ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยนโปเลียน นำชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน Arc de Triomphe สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึกเอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี1805 โดยเริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836 แล้วจากนั้นนำถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล Tour Eiffel สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีสด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร

จากนั้นพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุงปารีสที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ Galleries Lafayette หรือท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของสวิสจากร้าน Bucherer ร้านดังของสวิส ที่มีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เครื่อง หนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Mercure Paris Orly Rungis หรือเทียบเท่า
วันที่ 6

ปารีส – สนามบินชาร์ลเดอโกลล์ (ฝรั่งเศส) – สนามบินบาห์เรน (บาห์เรน)

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง

นำเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกลล์ เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำการคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
10.40 น. ออกเดินทางจากสนามบิยชาร์ลเดอโกลล์ โดยสายการบินกัลฟ์แอร์ เที่ยวบินที่ GF-018 **คณะเดินทางวันที่ 4-10 พ.ย. / 18-24 พ.ย. และ 2-8 ธ.ค.67 เวลาบินออกจากสนามบินชาร์ลเดอโกลล์ปรับเวลาออกเป็น 11.00 น.**
18.40 น. เดินทางถึงสนามบินบาห์เรน ประเทศบาห์เรน จากนั้นนำท่านรอเปลี่ยนเครื่อง **คณะเดินทางวันที่ 4-10 พ.ย. / 18-24 พ.ย. และ 2-8 ธ.ค.67 เดินทางถึงสนามบินบาห์เรน ปรับเวลาถึงเป็น 19.15 น.**
22.25 น. นำท่านออกเดินทางจากสนามบินบาห์เรน โดยสายการบินกัลฟ์แอร์ เที่ยวบินที่ GF-152
วันที่ 7

สนามบินสุวรรณภูมิ

08.55 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ.
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
6
7
รายละเอียดและเงื่อนไข
 1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 40,000 บาท + ค่าวีซ่า 5,900 บาท (ค่ามัดจำ + ค่าวีซ่า) โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น

***ในกรณีที่ต้องการให้บริษัทยื่นวีซ่าให้ ค่าวีซ่าจะต้องชำระเข้ามาพร้อมค่ามัดจำ***

 1. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่า

ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ

 1. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
 2. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 3. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
 4. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกใน การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 7. ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ วงเงินสูงสุด 3,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด ความคุ้มครองเป็นตามกรมธรรม์ประกันภัย)
 8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)
 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 23 ก.ก. / ท่าน (ท่านละ 1 ชิ้น), ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรั่งเศสรวมค่าบริการยื่นวีซ่า (5,900.-บาท)
 6. ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น (10 EURต่อท่าน)
 7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (21 EUR/ต่อท่าน)
GO3MXP4NCDGGF240923 เดินทางวันที่ 23 ก.ย. 2567 - 29 ก.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - BAH 2024-09-23 ถึง 2024-09-24 15:45 - 19:00 avatar-img GF153
BAH - MXP 2024-09-24 ถึง 1970-01-01 01:40 - 06:55 avatar-img GF023
CDG - BKK 2024-09-28 ถึง 2024-09-28 10:40 - 18:40 avatar-img GF018
BAH - BKK 2024-09-28 ถึง 2024-09-28 22:20 - 09:30 avatar-img GF152
GO3MXP4NCDGGF241007 เดินทางวันที่ 07 ต.ค. 2567 - 13 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - BAH 2024-10-07 ถึง 2024-10-07 15:45 - 19:00 avatar-img GF153
BAH - MXP 2024-10-08 ถึง 2024-10-08 01:40 - 06:55 avatar-img GF023
CDG - BKK 2024-10-12 ถึง 2024-10-12 10:40 - 18:40 avatar-img GF018
BAH - BKK 2024-10-12 ถึง 2024-10-12 22:20 - 09:30 avatar-img GF152
GO3MXP4NCDGGF241021 เดินทางวันที่ 21 ต.ค. 2567 - 27 ต.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - BAH 2024-10-21 ถึง 2024-10-21 15:45 - 19:00 avatar-img GF153
BAH - MXP 2024-10-22 ถึง 2024-10-22 01:40 - 06:55 avatar-img GF023
CDG - BKK 2024-10-26 ถึง 2024-10-26 10:40 - 18:40 avatar-img GF018
BAH - BKK 2024-10-26 ถึง 2024-10-26 22:20 - 09:30 avatar-img GF152
GO3MXP4NCDGGF241104 เดินทางวันที่ 04 พ.ย. 2567 - 10 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - BAH 2024-11-04 ถึง 2024-11-04 15:30 - 19:10 avatar-img GF153
BAH - MXP 2024-11-05 ถึง 2024-11-05 01:40 - 06:15 avatar-img GF023
CDG - BKK 2024-11-09 ถึง 2024-11-09 11:00 - 19:15 avatar-img GF018
BAH - BKK 2024-11-09 ถึง 2024-11-10 22.25 - 08.55 avatar-img GF152
GO3MXP4NCDGGF241118 เดินทางวันที่ 18 พ.ย. 2567 - 24 พ.ย. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - BAH 2024-11-18 ถึง 2024-11-18 15:30 - 19:10 avatar-img GF153
BAH - MXP 2024-11-19 ถึง 2024-11-19 01:40 - 06:15 avatar-img GF023
CDG - BKK 2024-11-23 ถึง 2024-11-23 11:00 - 19:15 avatar-img GF018
BAH - BKK 2024-11-23 ถึง 2024-11-24 22.25 - 08.55 avatar-img GF152
GO3MXP4NCDGGF241202 เดินทางวันที่ 02 ธ.ค. 2567 - 08 ธ.ค. 2567
เส้นทาง วันที่ เวลา สายการบิน ไฟท์บิน
BKK - BAH 2024-12-02 ถึง 2024-12-02 15:30 - 19:10 avatar-img GF153
BAH - MXP 2024-12-03 ถึง 2024-12-03 01:40 - 06:15 avatar-img GF023
CDG - BKK 2024-12-07 ถึง 2024-12-07 11:00 - 19:15 avatar-img GF018
BAH - BKK 2024-12-07 ถึง 2024-12-08 22.25 - 08.55 avatar-img GF152