สินค้าถูกจองเต็มหมดแล้ว ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-277-9999

ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง เก็นติ้ง 5วัน 2คืน โดยรถโค้ชปรับอากาศ (BUS)

ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง เก็นติ้ง 5วัน 2คืน โดยรถโค้ชปรับอากาศ (BUS)
 • ทัวร์ : Malaysia [ มาเลเซีย ]
 • เที่ยวเมือง : Kuala Lumpur (กัวลาลัมเปอร์) Penang (ปีนัง)
 • รหัสโปรแกรม : T4278
 • Code : QQIT-MBS01
 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 5 วัน 2 คืน
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
ล่องใต้สู่หาดใหญ่ - ปีนัง - เก็นติ้ง - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา
รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ -สะเดา

16.00 น. พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯให้การต้อนรับ สมควรแก่เวลาพร้อมออกเดินทางสู่ หาดใหญ่
ค่ำ บริการอาหารเย็น (แบบกล่อง) บนรถ (มื้อที่1)
วันที่ 2

หาดใหญ่ ด่านนอก ปีนัง

06.00น. เดินทางถึงหาดใหญ่ หรือ ด่านนอก สะเดา บริการอาหารเช้า
08.00 น. รับคณะ ณ ด่านจันโหลน อ.สะเดา จ.สงขลา โดยเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยให้การต้อนรับ
08.15 น. ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองด่านจังโหลนเพื่อเดินทางสู่เกาะปีนังศูนย์กลางเมืองท่าของประเทศมาเลเซียระหว่างผ่านรัฐเคดาห์เมืองอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศมาเลเซียเพลินตากับทัศนียภาพอันงดงามของทุ่งนาเขียวขจี ถิ่นบ้านเกิดของนายกมหาเธย์
กลางวัน บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่2)
13.00 น. นำท่านเดินทางข้าม สะพานปีนัง ( PENANG BRIDGE ) ที่เชื่อมแผ่นดินทั้งสองส่วนเข้าหากันด้วยระยะทางยาวกว่า 13.5 กิโลเมตรไปขึ้นฝั่งที่เมืองไปร์ ให้เป็นสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นำท่านชมอาคารบ้านเรือนของชาวปีนังซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับชาติตะวันตก เกาะปีนังจึงเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักกันดี จึงได้ขนานนามให้เป็น“ ไข่มุกแห่งตะวันออก” จากนั้น นำท่านนั่งรถรางขึ้นชมทัศนียภาพของเกาะปีนังที่ มีความสูง 830 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลบนเนินเขา ปีนัง ฮิลล์ เพลิดเพลินกับทัศนียภาพแบบกว้างไกลสุดสายตาจุดสูงสุดของเกาะปีนังและเป็นถ่ายรูปที่สวยที่สุด ของเมืองจอร์จทาวน์ ต่อไปนำท่านเชี่ยวชม ย่าน PENANG STREET ART ชื่นชมผลงานศิลปะที่แทรกซ่อนอยู่ตามช่องแคบ ชายคา หรือกำแพงบ้านแต่ละหลังด้วย เพราะนี่เป็นภาพสะท้อนที่ดีที่จะทำให้เราได้รู้จักปีนังในอดีตได้อย่างละเอียด โดยผลงานศิลปะเหล่านี้มีทั้งภาพวาด และศิลปะเหล็กดัด เป็นภาพบอกเล่าวิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งสำคัญต่างๆ ในย่านนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี แล้วนำท่านไป เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพมุมสวยๆและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกเมืองปีนัง ณ หมู่บ้านประมง CHEW JETTY เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่ยื่นออกไปในทะเล พร้อมสัมผัสกับไออุ่นของทะเล
16.00 น. นำท่านเข้าชมสถาปัตยกรรมอันงดงามระหว่างสองประเทศ “วัดไชยมังคลาราม” (วัดไทย) เป็นวัดเก่าแก่อายุ 161 ปี ถึง พ.ศ. 2549 มีพระนอนที่ยาวที่สุดในมาเลเซีย มีความยาว 108 ฟุตและ “วัดธรรมิการาม” (วัดพม่า) มีพระพุทธรูปยืนสลักจากหยกสีขาว พร้อมเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อของฝากสินค้าพื้นเมือง อาทิเช่น ขนมเปี๊ยะปีนัง บักกุตเต๋ ตุงกัตอาลีหรือโสมมาเลเซีย กาแฟขาว กาแฟร้อยรสชาติ เป็นต้น
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่3)
ที่พัก นำท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่ CITY BAVIEW PENANG HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน พักใจกลางเกาะปีนัง พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์
วันที่ 3

ปีนัง - Genting Highland - Genting Sky World Theme Park

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่4)
08.00 น. นำท่านเดินทางข้าม สะพานปีนังใหม่แห่งที่2 (PENANG BRIDGE 2) ซึ่งเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยความยาว 24 ก.ม. จากนั้นเดินทางสู่เก็นติ่งไฮแลนด์
กลางวัน บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร(มื้อที่5)

ถึงสถานีกระเช้าลอยฟ้าสกายเวย์ (เคเบิ้ลคาร์) นำท่านตื่นเต้นกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดใน เอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทาง 3.38 กม. และได้รับการรับรองว่าเป็นระบบโมโนเคเบิ้ลคาร์ที่เร็วที่สุดในเอเชียใช้เวลาเพียง 15นาทีจากสถานีสู่ยอดเขา GENTING HIGHLAND ที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 6,000 ฟุต “มหานครแห่งความบันเทิงกลางม่านหมอก”หนึ่งเดียวของมาเลเซีย ที่มีทั้ง คาสิโน สวนสนุกและห้างสรรพสินค้าอยู่บนยอดเขาที่อากาศหนาวตลอดทั้งปี

เช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรม First World Hotel ซึ่งเป็นโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดของโลก โดยได้รับการรับรองจากกินเนสบุ๊กด้วยจำนวนห้องพัก 6,118 ห้อง อิสระกับอณาจักรความบันเทิงของเก็นติ้งไฮแลนด์ สนุกสนานกับการเล่นสวนสนุก Genting Sky Worlds Theme Park สวนสนุกที่มีมูลค่าการก่อสร้างประมาณ 1 พันล้านริงกิตมาเลเซีย สวนสนุกแห่งนี้มีขนาด 250เอเคอร์ และมีเครื่องเล่นและสถานที่ท่องเที่ยวราว 25 แห่งที่สร้างจากภาพยนตร์และแฟรนไชส์ที่หลากหลายเช่นยุคน้ำแข็งและริโอของ Blue Sky Studios , Life of Pi , Night at the Museum , Planet of the Apes, Alien vs. Predator, ไททานิคและบุตรแห่งความโกลาหล สนุกสนาน ตื่นเต้นกันต่อกับสวนสนุก Genting Sky Worlds Theme Park (ไม่รวมค่าบัตรเข้าและเครื่องเล่นต่างๆ) เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว อิสระอาหารเย็น กับร้านอาหารชื่อดังระดับโลกนานาชนิด เที่ยวชมคาสิโน หนึ่งเดียวที่ใหญ่ที่สุดที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลประเทศมาเลเซีย(สุภาพบุรุษแต่งกายสุภาพ ) เพลิดเพลินกับการเสี่ยงโชคในคาสิโน และ ช้อปปิ้งสิ้นค้าแบรนด์เนมที่หลากหลายจากแบรนด์ดังทั่วโลก กลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์
อิสระ อิสระอาหารเย็น
ทีพัก โรงแรม First World Hotel หมายเหตุ* ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 2500 บาท ต่อ 2 คืน โรงแรม First World Genting ไม่มีเตียงเสริม กรณีพัก3ท่าน ต้องการแยกพักเดี่ยว 1 ท่าน ชำระเพิ่ม 1,000 บาท
วันที่ 4

เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา ด่านนอก หาดใหญ่

07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่6)
08.00 น. นั่งกระเช้าลอยฟ้าอำลาอนาจักรเก็นติ้งไฮแลนด์ สัมผัสความสวยงามของทะเลหมอกยามเช้า
09.00 น. นำท่านชมความอลังการของพระราชวังอิสตาน่าเนอการ่า ถ่ายรูปด้านนอกพระราชวังแห่งชาติ สถานที่ประทับของ สมเด็จพระราชาธิบดีหรือยังดีเปอร์ตวนอากง พระราชวังแห่งนี้จะเป็นกลุ่มอาคารรูปทรงโดมกับทางหลวงไปยังตัวเมือง และมีถนนทางเข้าพิเศษหลายเส้นทางพระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า100,000 ตารางเมตร ซึ่งมีการครอบครองมาตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990 และกลายเป็นเขตพระราชฐานนับตั้งแต่นั้น
09.30 น. นำท่านท่องเที่ยวชม จัตุรัสเมอร์เดก้า เป็นจัตุรัสกลางเมืองหลวงมาเลเซีย อันเป็นสถานที่มีความหมายทางประวัติศาสตร์ของชาติมาเลเซีย เพราะเป็นสถานที่จัดพิธีคืนความเป็นเอกราชให้กับเจ้าของประเทศ หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกนานถึง 446 ปี (พ.ศ2054 - 2500 ) เริ่มจากประเทศโปรตุเกส ที่บุกมาทางเรือและเข้ายึด เมืองมะละกา อันเป็นเมืองท่า จากนั้นก็อยู่ภายใต้การปกครองของชาวดัทช์และอังกฤษในเวลาต่อมา จนมาถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2500 มาเลเซียก็ได้อธิปไตยกลับคืนมาจากประเทศอังกฤษ พร้อมนำท่าน อาคารสุลต่านอับดุลซามัด ตั้งชื่อตามพระนามของสุลต่านแห่งสลังงอร์ โดยใช้เป็นที่ทำการของหน่วยงานราชการในยุคที่อังกฤษเข้ามาปกครอง ปัจจุบันเป็นอาคารสำนักงานของศาลฎีกา อาคารสุลต่านอับดุลซามัค และ หอนาฬิกา สูง 40 เมตร เป็นตัวอาคาร
10.00 น. นำท่านชมโรงงานช็อคโกแล็ตสินค้าส่งออกมาเลเซียชิมช็อคโกแลตแท้ คุณภาพ 5 ดาว สินค้าส่งออกของมาเลเซีย ณ โรงงาน COCOA BOUTIQUE
11.00 น. ท่านถ่ายภาพตึก TWIN TOWER PETRONAS ตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก เป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของประเทศมาเลเซีย ออกแบบ โดย เซซาร์เปลี ตั้งอยู่บริเวณใจกลางย่านธุรกิจของเมืองสะพานที่ใช้เชื่อมตึกทั้งสองนั้นอยู่ระหว่างชั้น 41 และ 42 เพลิดเพลิน
กลางวัน บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่7)
13.30. น. นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองใหม่ปุตราจาย่า ศูนย์ราชการที่สมบูรณ์แบบที่สุดในเอเชีย ซึ่งเกิดจากแนวความคิด ของอดีตนายกรัฐมนตรี มหาเธร์ โมฮัมหมัด สร้างเพื่อใช้เป็นเมืองศูนย์การบริหารประเทศ หน่วยงานราชการ กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ให้ย้ายมาอยู่ที่นี่ พร้อมนำท่านชมความสวยงามตระการตาของ สีกุหลาบชม อาคารรัฐสภา และอาคารศูนย์ราชการต่าง ๆ
14.30 น. เดินทางกลับสู่ด่านจันโหลน
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่8)
วันที่ 5

กรุงเทพฯ


เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
4
5
รายละเอียดและเงื่อนไข

เงื่อนไขการให้บริการ

► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจำนวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า

► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

► การจองทัวร์และชำระค่าบริการ

- กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 5,000 บาท

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง

**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ

 

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

          *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

          *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

 

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว ตามโปรแกรม
 • ค่าเข้าชม ปีนังฮิลล์ / Genting SkyWorldsTheme Park
 • ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน 1 คืนปีนัง / 1 คืน เก็นติ้งไฮแลนด์
 • ค่าอาหาร 8 มื้อ รวมมื้อเช้าที่โรงแรม
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตามโปรแกรม คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหารว่าง น้ำดื่ม, น้ำผลไม้กล่อง, ลูกอม, ขนม, ลูกอม ระหว่างการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว อาทิ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง  ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าหนังสือเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่านั้น) และมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน