ระยอง ฮิ!! บุฟเฟ่ต์ทุเรียน หมอนทอง พัทยา ฮาเฮ 2 วัน 1 คืน

โปรโมชั่นพิเศษวันที่ 11-12 พ.ย. เท่านั้น !
  • ทัวร์ : Thailand [ ไทย ]
  • เที่ยวเมือง : Rayong (ระยอง)
  • ประเภทรถ : VAN
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด
  • Code : QQWTRAY-VN001
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ในประเทศ
  • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
สวนละไม l ชมสวนเงาะ บุฟเฟ่ต์ทุเรียน (หมอนทอง) l ทุ่งโปรงทอง l หาดจอมเทียน l จุดชมวิวเขาพระตำหนัก l วัดเขาพระใหญ่ l มองช้างคาเฟ่Mongchangcafe l Sky Walk วัดเขาตะแบก
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
22 พ.ค. 2564 - 23 พ.ค. 2564
3,390
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

29 พ.ค. 2564 - 30 พ.ค. 2564
3,390
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

19 มิ.ย. 2564 - 20 มิ.ย. 2564
3,390
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

26 มิ.ย. 2564 - 27 มิ.ย. 2564
3,390
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักเดี่ยว 1 ห้อง(Single room) ราคาท่านละ
0
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ราคาท่านละ
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ-สวนละไม-ชมสวนเงาะ-บุฟเฟ่ต์ทุเรียน (หมอนทอง) และผลไม้นานาชนิด- ทุ่งโปรงทอง-พัทยา

06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (ลานพระพิฆเนศ พระศิวะ โรงแรมเดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ
07.00 น. ออกเดินทางสู่ จ.ระยอง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
เช้า รับประทานอาหารว่าง (มื้อที่1)
10.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สวนละไม นั่งรถรางเข้าชมสวน ขึ้นไปที่จุดบริการ บุฟเฟ่ต์ผลไม้ จุดบริการที่ 1 และ 2 ตามโปรแกรมของทางสวนละไม

จุดที่ 1 เที่ยวชมใน สวนเงาะ พร้อมทานเครื่องดื่มและของว่าง คาว หวาน รองท้องที่อาคารและซุ้มบริการต่างๆ ภายในสวนเงาะ ที่ทางสวนได้จัดเตรียมไว้ให้ เช่น น้ำเก็กฮวย น้ำกระเจี๊ยบ ผักสลัด ขนมจีน แกงเขียวหวาน แกงป่า กล้วยทอด มันทอด เผือกทอด ขนมบ้าบิ่น ขนมถ้วย ไอศครีม ขนมหวานและเมนูอื่นๆ ตามที่ทางสวนจัดเตรียมไว้บริการ

จุดที่ 2 บุฟเฟ่ต์ทุเรียน หมอนทอง และผลไม้นานาชนิด เงาะ สละ แตงโม แคนตาลูป สัปปะรด มะม่วง รวมทั้งผลไม้อื่นๆ บางชนิดตามฤดูกาล

ท่านสามารถรับประทานเมนูเด็ดยอดนิยมของสวนละไม "ข้าวเหนียว ส้มตำ ไก่ทอด" ตบท้ายของหวาน ข้าวเหนียวมะม่วง ข้าวเหนียวทุเรียน ตามรายการที่สวนจัดเตรียมไว้บริการ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนละไม (มื้อที่2)

จุดที่ 3 ชม ฟาร์มแกะ บริเวณด้านหน้าสวนละไม สามารถสัมผัสแกะอย่างใกล้ชิด ถ่ายรูป และป้อนหญ้า
14.00 น. ชม ทุ่งโปรงทอง ตั้งอยู่ปากน้ำประแสร์ ระยอง รายล้อมไปด้วยต้นโปรงทองสีเขียวขจีปนสีทองอร่าม แหล่งโอโซนบริสุทธิ์ เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
15.00 น. เดินทางสู่ พัทยา (ใช้เวลาเดินทางประมา 1ชั่วโมง 50 นาที)
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่3)
ที่พัก โรงแรม Centre Point Prime Hotel Pattaya (4ดาว) หรือ เทียบเท่า
วันที่ 2

พัทยา-หาดจอมเทียน-จุดชมวิวเขาพระตำหนัก-วัดเขาพระใหญ่-มองช้างคาเฟ่Mongchangcafe- Sky Walk วัดเขาตะแบก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่4)
08.00 น. ชมความงาม หาดจอมเทียน อิสระชมวิวทิวทัศน์ ของหาดจอมเทียน อิสระตามอัธยาศัย
09.00 น. นำท่านชม จุดชมวิวเขาพระตำหนัก จุดชมวิวพัทยาที่สวยที่สุด ตั้งอยู่บนภูเขาที่คั่นระหว่างหาดพัทยาใต้กับหาดจอมเทียน โดยบนยอดเขายังเป็นที่ตั้งของวัดเขาพระบาท

ออกเดินทางสู่ วัดเขาพระใหญ่ มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ตั้งอยู่ที่นั่นให้ได้บูชาสักการะ และเนื่องจากเป็นพระพุทธรูปมีขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเขาพัทยานี้เอง จึงทำให้มองเห็นได้แต่ไกล

เดินทางสู่ มองช้างคาเฟ่Mongchangcafe ค่าเฟ่ที่พัฒนามาจากสถานที่เลี้ยงช้าง เปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาทำกิจกรรมขี่ช้าง ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ให้ท่านได้อิสระรับประทานอาหารเคื่องดื่มและถ่ายภาพตามอัธยาศัย
เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าชม แกรนด์แคนยอน คีรี หรือ อีกชื่อคือ เหมืองหินคีรีนคร เมื่อก่อนเป็นแค่บ่อดินลูกรังเก่าที่ถูกทิ้งไว้นานมาแล้วหลายปี มีพื้นที่ประมาณ 100 ไร่ ลึกกว่า 30 เมตร ในบ่อจะมีน้ำสีเขียวมรกต และบริเวณรอบบ่อยังล้อมไปด้วยภูเขาสีขาวนวล ให้อารมณ์เหมือนภูเขาหิมะ แต่แท้จริงแล้วที่นี่คือภูเขาหินฝุ่น ที่ส่วนผสมหลักคือแร่ Asbestos ซึ่งโดนน้ำฝนมากๆ เข้ากัดเซาะ เลยกลายมาเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอย่างที่เห็นกัน

นำท่านชม Sky Walk วัดเขาตะแบก จุดเช็คอินใหม่ชลบุรีสำหรับสายบุญ ไหว้พระ ไปเที่ยวชมความงาม เดินบนสะพานกระจกที่สูงกว่า 25 เมตร บอกเลยว่าสูง และเสียวมาก ได้ชมวิวธรรมชาติสวย ๆ 360 องศา **เนื่องจากสถาณการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ อาจมีการรงดรับนักท่องเที่ยวได้ โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งไปตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 **
16.00 น. สมควแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ
18.30 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2. กรุณาปฏิบัตตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
    -เดินทางโดยรถตู้ มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 6 ท่าน
5.กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
6.หากท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่งในรายการ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
7.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น

 

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2. ชำระค่าทัวร์ทั้งหมด เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

 

การยกเลิกการเดินทาง
1. ยกเลิกการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดย หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน


** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) อาทิเช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ
***โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟท์บินเปลี่ยนแปลง โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้ท่านได้เที่ยวครบตามโปรแกรม และคำนึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็นหลัก***

 

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบริการบนรถ
1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง
3. ประตูรถ เปิด-ปิด ประตูเดียว
4. ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ

1. ค่ารถบริการรถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว

2. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

3. ค่าที่พักที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่าระดับเดียวกัน จำนวนคืนตามในรายการทัวร์หรือแพคเกจข้างต้น  พักห้องละ2-3ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่ากรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DBL แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ

4. ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

5. น้ำดื่มวันละ 1 ขวด

6. เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

7. ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย

8. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป

    1.ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

    2.ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ

    3.ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ

    4.ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม

    5.ค่าทิปไกด์ ท่านละ 200 บาท

    6.ชาวต่างชาติชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

 

**      กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

**      โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ เปลี่ยนแปลง โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้ท่านได้เที่ยวครบตามโปรแกรม และคำนึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็นหลัก***