บุรีรัมย์ สายเขียว คานาบิส เชิงการแพทย์ 3 วัน 2 คืน

โปรโมชั่นพิเศษวันที่ 11-12 พ.ย. เท่านั้น !
  • ทัวร์ : Thailand [ ไทย ]
  • เที่ยวเมือง : Buri Ram (บุรีรัมย์)
  • ประเภทรถ : VAN
  • โดย : บริษัท โฮลเซลทัวร์ไทย จำกัด
  • Code : QQWTBSV-VN004
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ในประเทศ
  • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
ศูนย์การเรียนรู้กัญชาทางการแพทย์ l Work shop ศูนย์อโรคยา เวลเลส ศาลา อุทยานการเรียนรู้ เพ ลา เพลิน l พระเขี้ยวแก้ว (จําลอง) l JOY Shopping Place อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
12 ส.ค. 2564 - 14 ส.ค. 2564
6,990
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
0
ผู้ใหญ่ (พักคู่)
0
ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน)
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

24 ส.ค. 2564 - 26 ส.ค. 2564
6,666
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
0
ผู้ใหญ่ (พักคู่)
0
ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน)
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

03 ก.ย. 2564 - 05 ก.ย. 2564
6,990
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
0
ผู้ใหญ่ (พักคู่)
0
ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน)
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

21 ก.ย. 2564 - 23 ก.ย. 2564
6,666
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
0
ผู้ใหญ่ (พักคู่)
0
ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน)
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

12 ต.ค. 2564 - 14 ต.ค. 2564
6,666
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
0
ผู้ใหญ่ (พักคู่)
0
ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน)
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

23 ต.ค. 2564 - 25 ต.ค. 2564
6,990
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)
0
ผู้ใหญ่ (พักคู่)
0
ผู้ใหญ่ (พัก 3 คน)
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ-บุรีรัมย์-ศูนย์การเรียนรู้กัญชาทางการแพทย์

06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว ฝั่งลานพระพิฆเนศ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ
06.30 น. ออกเดินทางไปสู่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรถตู้ปรับอากาศ
11.30 น. เดินทางถึงตำบลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื่อที่1)
14.00 น. นำท่านเข้าสู่ เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท Check-in เก็บสัมภาระ พร้อมเสริ์ฟ Welcome drink
15.00 น. เที่ยวชมศูนย์การเรียนรู้กัญชาทางการแพทย์ พร้อมฟังบรรยายจากวิทยากร
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)
ที่พัก เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
วันที่ 2

เพ ลา เพลิน-ทำกิจกรรม Work shop-ศูนย์อโรคยา เวลเลส ศาลา

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร เพ ลา เพลิน (มื่อที่3)
09.00 น. นำท่าน ทำกิจกรรม Work shop โดยสารมารถเลือกได้ 1 กิจกรรม ดังนี้

1.ทำลูกประคบ 2.ยาสระผมสมุนไพรกระเม็ง (Signature อ.คูเมือง) 3.น้ำมันไพร 4.ยาสีฟันผง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื่อที่4)
13.00 น. นำท่านชม ศูนย์อโรคยา เวลเลส ศาลา สถานที่ให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งแพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน การแพทย์ประยุกต์ ตรวจและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และยาสมุนไพร รวมทั้งยังจัดพื้นที่ให้องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย
14.00 น. วิทยากรให้ความรู้และ ทำหัตถการ อาทิเช่น พอกตา พอกเข่า เหยียบอิฐ นวดกษัย กดจุด (คอ,บ่า,ไหล่) พอกโคน(หน้า)
15.00 น. รับประมานอาหารว่าง (มื่อที่5) สลัดโลดอกไม้และกระสายขิงยูสุ
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่6)
ที่พัก เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
วันที่ 3

บุรีรัมย์-อุทยานการเรียนรู้ เพ ลา เพลิน-พระเขี้ยวแก้ว (จําลอง) -JOY Shopping Place- อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร เพ ลา เพลิน (มื่อที่7)
09.00 น. นำท่านชมอุทยานการเรียนรู้ เพ ลา เพลิน

โรงเรือนที่ 1 สร้างโอกาส สร้างสรรค์ศิลปะโลกรีไซเคิล งานศิลปวัตถุที่สร้างสรรค์มาจากขยะรีไซเคิล และให้ความรู้กับผู้เข้าชมเกี่ยวกับภาวะขยะล้นเมือง และการสร้างมูลค่าจากขยะ รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการขัดแยกขยะนอกจากนั้นยังมีการพันธุ์ดอกไม้เมืองหนาวและดอกไม้ตามฤดูกาลให้ได้ชมอย่างเต็มอิ่มตลอดทั้งปี

โรงเรือนที่ 2 ป่าดึกดำบรรพ์ จำลองโลกยุคไดโนเสาร์ และเฟิร์นสายพันธุ์ต่างๆ กว่า 60 สายพันธุ์ให้ท่านได้ชม

โรงเรือนที่ 3 สีสันแห่งธรรมชาติ ชมสัปปะรดสีและพรรณไม้กินแมลง

โรงเรือนที่ 4 ลดโลกร้อนด้วยตัวเรา ชมนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับโลกร้อน ต้นเหตุ และผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต

โรงเรือนที่ 5 มหาปีระมิด ชมพืชทะเลทราย ตะบองเพชร หรือแคคตัสหลากหลายสายพันธุ์ พร้อมจำลองพีระมิดและสุสานฟาโรห์

โรงเรือนที่ 6 เรือนอีสานใต้ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรมของอีสานใต้ ดอกไม้ประจำถิ่นในเขตเมืองร้อน ได้แก่ หน้าวัวใบ และ หน้าวัวดอก

นำท่านสัการะ พระเขี้ยวแก้ว (จําลอง) และหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์จากต้นเก่าแก่ อายุกว่า 2,300 ปี ณ วิหารที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (จําลอง) ทีสมเด็จพระสังฆราชแห่งประเทศศรีลังกา ทรงประทานให้อัญเชิญมาประดิษฐาน และมาปลูก ณ อุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน
10.00 น. นำท่าน Shopping ของฝากจากร้าน JOY Shopping Place
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (มื่อที่8)

นำท่านชม อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้ง เป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว เป็นโบราณสถานเนื่องในอิทธิพลอารยธรรมเขมรโบราณที่มีความงดงาม และมีความสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ศาสนสถานแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระศิวะ หนึ่งในสามเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู (ตรีมูรติ) ลัทธิไศวะนิกาย เขาพนมรุ้งและปราสาทบนยอดเขาจึงเปรียบเสมือนเขาไกรลาสอันเป็นที่ประทับของพระศิวะ และยังเป็นสัญลักษณ์ของศูนย์กลางจักรวาล
15.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ระหว่างทางนำท่านแวะซื้อของฝากที่ตลาดหัวปลี จังหวัดสระบุรี เป็นตลาดชุมชนเกษตรในบรรยากาศเก๋ ตกแต่งในแต่ละมุมไน่ารัก มีจุดให้ถ่ายภาพหลายจุด ภายในตลาดเย็นสบาย ร่มรื่นด้วยต้นไม้ สวนไผ่ และนาบัว ครบครันด้วยสินค้าโอทอปที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชาวบ้าน ทั้งของกิน ของใช้ ผักพื้นบ้าน และผักปลอดสารพิษ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าของฝากตามอัธยาศัย
19.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
2
3
รายละเอียดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

1.รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง

2.กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

3.กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 8 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า

5.กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ

6.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

 

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

1.กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน

2.ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด

3.กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

 

การยกเลิกการเดินทาง

1.แจ้งยกเลิกมากกว่า 15 วัน ท่านบริษัทฯจะคืนเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมด

2.กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คืนเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดทุกกรณี

 

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19

มาตรการการบริการบนรถบริการ

1.สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง

2.ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง  ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้  และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง

3.ประตูรถ  เปิด-ปิด ประตูเดียว

4.กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม  ต.๘-คค  (ทางบริษัท ปริ้นแบบฟอร์มนี้ให้ทุกท่าน  เมื่อท่านกรอกแล้วกรุณาส่งคืนให้  จนท.บริการบนรถบริการ)

5.น้ำดื่ม/น้ำเปล่า  แจกให้วันละ 1 ขวด  

6.ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ 

1.รถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ

2.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์

3.พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์

4.มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

5.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ,

   ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)

2.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

3.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

4.ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน  300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน

5.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)