UNSEEN ลพบุรี ไหว้สาท้าววิรูปักโขนาคาราช รับเตี๊ยบ พาสปอร์ตสวรรค์หนึ่งเดียวในไทย

โปรโมชั่นพิเศษวันที่ 11-12 พ.ย. เท่านั้น !
  • ทัวร์ : Thailand [ ไทย ]
  • เที่ยวเมือง : Lop Buri (ลพบุรี)
  • ประเภทรถ : VAN
  • โดย : qualityexpress.co.th
  • Code : QQQQLOP-VAN001
  • ประเภททัวร์ : ทัวร์ในประเทศ
  • ระยะเวลา : 1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้นที่
ไฮไลท์ทัวร์ Highlight
ชมทุ่งทานตะวัน ไหว้สาท้าววิรูปักโขนาคราช UNSEEN แห่งใหม่ลพบุรี รับเตี๊ยบ พาสปอร์ตสวรรค์หนึ่งเดียวในไทย
ระยะเวลาเดินทาง
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
04 ธ.ค. 2564 - 04 ธ.ค. 2564
1,499
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ทัวร์ 1 วัน ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

11 ธ.ค. 2564 - 11 ธ.ค. 2564
1,499
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ทัวร์ 1 วัน ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

18 ธ.ค. 2564 - 18 ธ.ค. 2564
1,499
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ทัวร์ 1 วัน ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

25 ธ.ค. 2564 - 25 ธ.ค. 2564
1,499
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ทัวร์ 1 วัน ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

08 ม.ค. 2565 - 08 ม.ค. 2565
1,499
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ทัวร์ 1 วัน ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

15 ม.ค. 2565 - 15 ม.ค. 2565
1,499
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ทัวร์ 1 วัน ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

22 ม.ค. 2565 - 22 ม.ค. 2565
1,499
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ทัวร์ 1 วัน ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

29 ม.ค. 2565 - 29 ม.ค. 2565
1,499
จอง
รายละเอียดการจอง
จำนวนการจอง
ราคารวม (บาท)
ทัวร์ 1 วัน ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
0

สรุปการจอง

0 คน

0 บาท

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่ 1

กรุงเทพฯ- ลพบุรี-ทุ่งทานตะวัน-วัดเขาลังพัฒนา (สักการะท้าววิรูปักโขนาคาราช) – บ้านไม้ café-พระที่นั่งไกรสรสีหราช(ต้นไม้แห่งกาลเวลา)-วัดพระพุทธบาท-กรุงเทพฯ

06.30 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย The Wiz2 รัชดา19 (ติดกับสถานีMRT รัชดาทางออก)
เช้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จังหวัดลพบุรีพร้อมรับประทานอาหาร snack box (มื้อที่ 1)
09.30 ออกเดินทางไปยังวัดเขาลังพัฒนา อ.โคกสำโรง ไหว้สาขอพรท้าววิรูปักโขนาคาราช สถานที่ท่องเที่ยวunseen แห่งใหม่ของจังหวัดลพบุรี (ใช้เวลาเดินทาง 1.10 ชม.) ไหว้สาขอพรท้าววิรูปักโขนาคาราช พญานาคผู้ที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในบทสวดและเป็นใหญ่กว่านาคใด ๆ ทั้งปวง ซึ่งตระกูลวิรูปักษ์ มีสีทอง เป็น1ใน4 ตระกูลพญานาค เป็นตระกูลที่ใหญ่ที่สุดถือเป็นเจ้าแห่งทรัพย์ในบาดาลพิภพด้วย (ไม่รวมชุดสักการะบูชา)
08.30 เดินทางถึงทุ่งทานตะวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินชมและถ่ายภาพทุ่งทานตะวัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นที่กล่าวถึงมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ชมความงามของดอกทานตะวันที่สวยงาม
09.30 ออกเดินทางไปยังวัดเขาลังพัฒนา อ.โคกสำโรง ไหว้สาขอพรท้าววิรูปักโขราชานาคราช สถานที่ท่องเที่ยวunseen แห่งใหม่ของจังหวัดลพบุรี (ใช้เวลาเดินทาง 1.10 ชม.) ไหว้สาขอพรท้าววิรูปักโขนาคราช พญานาคผู้ที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในบทสวดและเป็นใหญ่กว่านาคใด ๆ ทั้งปวง ซึ่งตระกูลวิรูปักษ์ มีสีทอง เป็น1ใน4 ตระกูลพญานาค เป็นตระกูลที่ใหญ่ที่สุดถือเป็นเจ้าแห่งทรัพย์ในบาดาลพิภพด้วย (ไม่รวมชุดสักการะบูชา)
กลางวัน ออกเดินทางไปยัง บ้านไม้ ค่าเฟ่ อิสระรับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่2) Hilight ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ ที่ร้านมีบริการเครื่องดื่มกาแฟสด เบอเกอรี่
13.00 นำท่านเดินทางไปยัง พระที่นั่งไกรสรสีหราช หรือพระที่นั่งเย็น เป็นพระที่นั่งอีกแห่งหนึ่งที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเป็นพระตำหนักที่ประทับฤดูร้อนของสมเด็จพระนารายณ์ฯ เคยใช้เป็นที่ศึกษาสุริยุปราคากับราชทูตฝรั่งเศส และยังมีเรื่องราวของการแก้คำครหาและการจากลา นำชมต้นไม้แห่งกาลเวลา สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเมืองลพบุรี (ใช้เวลาเดินทางจากร้านอาหารไปเพียง 10 นาที)
14.00 นำท่านเดินทางไปยังวัดพระพุทธบาทสระบุรี (ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที) การได้มา วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร นอกจากจะได้กราบนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว ยังได้รับ“เตี๊ยบ” หรือพาสปอร์ตสู่สวรรค์”(ท่านละ1ชุด) ตามความเชื่อของชาวจีนอันมีมากกว่า 380 ปีแล้ว ซึ่งเชื่อกันว่าเตี๊ยบที่วัดพระพุทธบาทออกให้จะเป็นหนังสือแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ถ้าตายแล้วมีเตี๊ยบไปด้วยชีวิตหลังความตายจะดำเนินไปในทางที่ถูกต้อง ไร้มารร้ายมารบกวน และยังเชื่อว่าจะได้บุญสูงที่ได้ทดแทนคุณบิดามารดาอีกด้วย
16.00 นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
18.00 เดินทางถึงกรุงเทพฯ นำท่านส่ง ณ จุดหมาย The Wiz2 รัชดา19 (ติดกับสถานีMRT รัชดาทางออก) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
มื้ออาหาร
วันที่ เช้า กลางวัน ค่ำ
1
รายละเอียดและเงื่อนไข

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2. กรุณาปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 5ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของเวลา สภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน 
2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิกมากกว่า 15 วัน ท่านบริษัทฯจะคืนเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คืนเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดทุกกรณี

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19
มาตรการการบริการบนรถบริการ
1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง 
2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง  ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้  และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถ
3. ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ

1. รถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5. น้ำดื่ม/น้ำเปล่า แจกให้วันละ 2 ขวด  
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางตามเงื่อนไขกรมธรรม์

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)